SAP-FEPOL denuncia a la Fiscalia de Menors, la situació dels menors no acompanyats (MENA)

La nostra organització sindical ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de Barcelona, la situació dels menors no acompanyats i insta de nou a la DGAIA que assumeixi íntegrament la responsabilitat de les seves funcions.

Barcelona, 21 de setembre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de Barcelona, la situació que durant els darrers dies ha de gestionar el cos de mossos d’esquadra respecte els menors no acompanyats (MENA).

A l’efecte, recordem que el cos de mossos d’esquadra es veu obligat a assumir una responsabilitat que no li correspon i la qual hauria de ser assumida íntegrament per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Tal i com marca la normativa de la pròpia DGAIA és funció seva la “d’assumir la guarda dels infants i els adolescents en els supòsits que estableixen les lleis”.

Des de la nostra organització denunciem el fet que diferents responsables de centres de menors, ni admetin ni permetin l’admissió dels menors en els centres, sota l’argument d’una manca de places, obligant als efectius policials a tornar-los a les comissaries.

Tal i com ja hem manifestat en comunicats anteriors, no és responsabilitat del cos de mossos haver d’assumir la guarda dels menors, per manca de places i mentre se’ls busca un centre. Ans al contrari, ha de ser la DGAIA qui assumeixi de manera íntegra aquesta responsabilitat. I no fer-ho és actuar contrari a la normativa.

És per això que, davant l’actuació que s’està duent a terme en aquest assumpte i en previsió que, per aquestes mateixes no s’estigui incomplint la normativa, la nostra organització sindical avui ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de Barcelona quina és l’actual situació.

Per tant insistim! Des del SAP-FEPOL instem al Departament de Treball, de Benestar Social i Família que busqui de manera immediata una mesura extraordinària que doni compliment a la normativa vigent. El cos de mossos d’esquadra ni pot, ni ha d’assumir per més temps, el pes principal de la manca d’actuació de la DGAIA.

Número de comunicat:
C-147/2018
Data: 
21/09/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend