Com i quan es pagarà l’increment retributiu

Un cop signats a la Mesa General de la Funció Pública catalana els increments retributius per a tot el sector públic us informem de com i quan es pagaran.

Barcelona, 8 d’octubre del 2018.-

Tal i com us va informar SAP-FEPOLen el comunicat 43/2018 de 12 de març, el Govern de l’Estat i les organitzacions sindicals van signar un acord d’increment salarial per a tot els treballadors i totes les treballadores del sector públic.

Aquest increment va ser corroborat amb la signatura de l’Acord a la Mesa General de la Funció Pública catalana entre l’Administració i els sindicats que hi tenen representació, tal i com vam informar en el comunicat 142/2018 de 18 de setembre.

En aquest darrer comunicat se us informava que restava pendent de concretar l’increment d’un 0,20% addicional, el qual no es sabia en aquell moment, ni com ni quan s’aplicaria.

Doncs bé! Des de la nostra organització sindical ja us podem informar de com es pagarà l’increment retributiu signat a la Mesa General de la Funció Pública que queda de la següent manera:

  • NÒMINA D’OCTUBRE: Actualització salarial amb l’increment a la nòmina de l’1’75% i endarreriments de l’1 de juliol al 31 d’octubre.
  • NÒMINA DE NOVEMBRE: Pagament dels endarreriments de 1’5% des de l’1 de gener fins al 30 de juny del 2018.
  • NÒMINA DE DESEMBRE: Actualització salarial del 0’20% i pagament dels endarreriments de tot l’any des de l’1 de gener de 2018 en un pagament únic. Vindrien a ser uns 56 euros nets sobre una nòmina de 2000 euros mensuals.

Recordem que aquest increment salarial es va signar juntament amb la implementació del 100% de les retribucions en casos d’incapacitats temporals. Per aquesta implementació és necessari que el Govern redacti i aprovi el Decret corresponent, el qual es va comprometre a redactar per la via d’urgència.

Així mateix us informem que demà, en el Parlament de Catalunya es debat el retorn de les pagues extraordinàries del 2013 i del 2014, de les quals el Govern de la Generalitat ja es va comprometre a fer efectiu durant aquest any el pagament del 10% de la del 2013 i calendaritzar el retorn de la resta.

Número de comunicat:
C-157/2018
Data: 
08/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend