SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball el baix preu de les hores extraordinàries

La nostra organització sindical ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball pel que considera l'incompliment de l'article 35.1 de l'Estatut del Treballador.

Barcelona, 8 d’octubre del 2017.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), dins la seva campanya sindical per #UnesHoresExtresDignes ve reclamant des de fa temps, la necessitat d’incrementar l’actual preu de les hores extraordinàries.

Ja sigui per escrit o en el propi Consell de la Policia, la nostra organització sindical sempre ha denunciat que a l’Administració li surti més econòmic fer venir a treballar als efectius en jornades extraordinàries, que no pas en ordinàries.

No considerem de rebut que mentre que un mosso de nivell 1 cobra les seves hores ordinàries a 20,45 euros i un Caporal del mateix nivell les cobra a 23,03 euros, tots dos cobren les extraordinàries a 16,48 euros.

Però des que iniciéssim aquesta reclamació i malgrat les bones intencions manifestades per l’Administració, el fet és que a dia d’avui encara aquesta situació es continua produint.

És per això que SAP-FEPOL, amb la intenció de finalitzar amb aquesta pràctica, ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball del Ministeri de Treball i de la Seguretat Social contra el Departament d’Interior, pel baix preu que a dia d’avui cobren els membres del cos de mossos d’esquadra de les hores extraordinàries.

La nostra organització sindical ha denunciat davant del Ministeri de Treball el que considerem un incompliment flagrant de l’Estatut del Treballador, el qual en el seu article 35.1 determina que, en relació al preu de l’hora extraordinària “en cap cas pot ser inferior al preu de l’hora ordinària”.

Així mateix, SAP-FEPOL ha instat a la Inspecció de Treball a comprovar que l’Administració paga els serveis extraordinaris dins dels quatre (4) mesos següents a la seva realització tal i com així determina el mateix article 35.1 Estatut del Treballador, ja que en cas de no fer-se així estaríem també davant d’un flagrant incompliment de la normativa laboral.

Número de comunicat:
C-156/2018
Data: 
08/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend