La Generalitat de Catalunya condemnada a complementar la baixa laboral fins el reconeixement de la IPT

La nostra organització sindical guanya una sentència que obliga a l'Administració a complementar el sou més enllà dels 545 dies de baixa mèdica que com a màxim tenim dret abans de passar a una IPT.

Barcelona, 9 d’octubre del 2018.-

Sentència importantíssima la guanyada pels serveis jurídics del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL).

Els nostres serveis jurídics van denunciar via contenciosa administrativa a la Generalitat de Catalunya, per negar-se a complementar el 100% de les retribucions, en la prolongació de la baixa, un cop esgotats els 18 mesos que tenim com a màxim.

Per contra, els nostres serveis jurídics consideraven que l’Administració havia de complementar el 100% del sou, un cop esgotats aquests 18 mesos de baixa i fins que al nostre company li fos reconeguda la Incapacitat Permanent Total (IPT).

Doncs bé! El Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona, per contra  dels arguments defensats per l’Administració, ha estimat el recurs presentat pels nostres serveis jurídics, condemnant a la Generalitat de Catalunya a complementar el sou del nostre company fins que ha li ha estat reconeguda la Incapacitat Permanent Total (en aquest cas fins els 24 mesos).

Els arguments esgrimits per la nostra organització sindical durant el procés judicial han estat concloents i a l’efecte, el Jutjat Contenciós i Administratiu de Barcelona els ha acabat estimant totalment al considerar que “la pròrroga extraordinària de la IT, més enllà dels 545 dies, té la mateixa estructura i funció que la IT, per la qual cosa l’Administració ha de complir amb l’obligació assumida d’abonar el complement per incapacitat temporal durant la prolongació extraordinària de la IT”.

Per tant, el Jutjat ha acabat per condemnar a la Generalitat a pagar la quantitat reclamada en concepte de millora voluntària durant la prolongació de la situació d’incapacitat per esgotament del termini de 545 dies (18 mesos), fins la resolució per part de l’entitat gestora de l’expedient d’incapacitat permanent.

Alhora, el mateix Jutjat condemna a costes a l’Administració demandada fins a un màxim de tres-cents (300) euros.

Aquesta sentència judicial suposa en nou gir en la defensa dels interessos dels mossos i de les mosses d’esquadra, els quals per decisió errada de l’Administració no veien complimentat el seu sou fins al 100% un cop esgotats els 18 mesos de baixa i fins que es reconeixia la Incapacitat Permanent Total.

Novament tornen a ser els serveis jurídics del SAP-FEPOL els qui assentem una sentència que genera nova jurisprudència, gràcies a la qual, molts companys i moltes companyes podran beneficiar-se sense haver de patir una disminució innecessària de les seves retribucions fins que li és reconeguda la IPT.

Data: 
09/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend