Reclamació de la devolució de l’IRPF per maternitat / paternitat

Com a conseqüència del posicionament del Tribunal Suprem en relació a aquesta qüestió, la nostra organització sindical fa un recordatori dels passos a seguir en les reclamacions que portem fent des de l'any 2016.

Barcelona, 9 d’octubre 2018.-

El 7 de desembre del 2016, el Sindicat Autònom de Policia(SAP-FEPOL), en el seu comunicat 128/2016, informava al col·lectiu de l’estimació del recurs, per part del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de la demanda presentada per una treballadora que reclamava que la prestació de maternitat que pagava l’INSS pel naixement del seu fill quedés exempta de tributar per IRPF.

A l’efecte, la nostra organització sindical porta realitzant aquestes reclamacions des de la publicació del comunicat 128/2016 i, tal i com ja informàvem en el mateix, els nostres serveis jurídics informaven dels passos a seguir per fer aquesta reclamació:

1r.- Tornar a calcular la renda de l’any de la reclamació, confeccionar l’escrit de rectificació de l’autoliquidació presentada i fer la presentació a l’Agència Tributària. (Des del SAP-FEPOL tenim conveni de col·laboració amb Gestories per poder fer aquest tràmit).

2n.- Si la reclamació és desestimada s’haurà de presentar recurs de reposició i reclamació econòmica administrativa que s’haurà de resoldre pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) que correspongui.

(Aquest recurs serà confeccionat pel departament jurídic de la FEPOL a nom de l’afiliat per tal que el pugui presentar).

3r.- En cas que la reclamació davant del TEAR no ens sigui favorable s’haurà de presentar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia. Arribats a aquest punt, la nostra organització donarà assistència lletrada als afiliats.

Recordem que aquesta reclamació, només poden iniciar-se per aquelles persones que hagin gaudit de la prestació de maternitat o paternitat com a molt, de quatre (4) anys enrere (2014).

A diferència del comunicat de l’any 2016, enguany s’ha de tenir en compte que el Tribunal Suprem ja ha consolidat jurisprudència i que per tant, l’Agència Tributària ha de modificar també els seus criteris, cosa que molt creiem que disminuirà el temps de tot el procediment,

Per últim, SAP-FEPOL recorda a totes les afiliades i a tots els afiliats que teniu els vostres serveis jurídics respondre qualsevol dubte que se us origini.

Número de comunicat:
C-158/2018
Data: 
09/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend