Reunió Subcomissió de material de 3 d’octubre

En la subcomissió de material es va parlar íntegrament del problema detectat a les armilles antibales personals i de les proves que des de Prefectura s'han realitzat per detectar la causa del problema

Barcelona, 10 d’octubre del 2018.-
 • En data de 3 d’octubre es va reunir la Subcomissió de Material per parlar exclusivament de la problemàtica que ha aparegut amb les armilles antibales i que va ser denunciada per la nostra organització sindical. A continuació us exposem els extrems més rellevants.En relació a les informacions difoses per USPAC en el seu comunicat, sobre que el paquet balístic d’algunes armilles individuals estava podrit no és certa i per tant, es reclama serietat en la difusió d’informacions en tant que aquestes generen una alarma innecessària. Se’ns comunica que no són certes bàsicament perquè el paquet balístic de les armilles està fet d’un material que no es podreix.
 • La Unitat d’Armes ens confirma que hi ha quaranta-quatre (44) casos d’armilles que presenten defectes, principalment d’efectius destinats a ARRO i TRÀNSIT. Sobre aquestes armilles s’han fet diferents proves, com per exemple la de tenir-les submergides durant dues hores i després disparant-les-hi diversos trets. Del resultat de les proves es desprèn que les armilles han aturat els trets i que per tant, ni la suor, ni la pluja extrema alteren les seves característiques.

  • A títol informatiu dir-vos que el paquet balístic està format per trenta-set (37) làmines. En condicions normals, el tret queda aturat a la setena capa. A les proves realitzades, el tret ha quedat aturat a la setzena capa.
 • Tenint en compte que les dues zones d’obertures és, a més de la curvatura del pit, a sota de les aixelles, les causes també podrien ser per també posturals per ficar les mans pels laterals de l’armilla.Fetes les proves s’està estudiant quina és la causa que ha provocat que s’hagin obert aquestes armilles. La hipòtesi sobre la qual es treballa és que es podrien haver obert per causes posturals o també, per posar les mans a la curvatura que fa al pit, per lo ajustada que està la funda al paquet balístic.
 • La Prefectura aconsella que quan es renti la funda exterior de l’armilla s’aprofiti per fer una inspecció ocular de l’estat del paquet balístic, per comprovar que tot està correcte. Així mateix la Unitat d’Armes ha proposat fer una inspecció de l’armilla aprofitant la revisió de les armes.
 • De les armilles que s’han malmès hi ha estoc per substituir-les si són de les talles L o XL. Si són d’altres talles es mirarà de donar, temporalment, altres talles aproximades.

  • Sobre aquesta qüestió, la Prefectura ha manifestat que l’empresa incorporarà un nou sistema de termo-segellat i que les armilles afectades seran reparades amb aquest nou sistema.Des del SAP-FEPOLhem manifestat que del total de 17.500 armilles, quaranta-quatre (44) n’han resultat defectuoses, el que resulta ser el 0’25% i que el problema pot esdevenir en el termo-segellat que es fa a les armilles. Per tant, no cal culpabilitzar als efectius policials dels problemes que han sorgit en relació a les armilles.
 • Des d’USPAC s’ha proposat que les armilles exteriors pesades es facin servir en substitució de les interiors que estan deteriorades, ja que caduquen el 2022. Des de Prefectura no es considera aquesta opció ja que les armilles exteriors (entre 500 i 600 unitats) es redistribuiran a les ARRO i la BRIMO, ja que al ser grans i més dimensionades, són adequades per fer-les servir en altres tipus de serveis (entrades i registres, dispositius estàtics de control, etc.)
 • Des del SAP-FEPOLhem instat a la Prefectura a exigir a les empreses FECSA (fabricant de les armilles) o AITEX (laboratori certificador) que redactin un informe on es facin constar les causes del deteriorament. Així mateix denunciem el fet que aquesta peça no s’hagi qualificat i entregat com a Equip de Protecció Individual (EPI) tal i com ja vam proposar en el seu dia.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Des de la nostra organització sindical ja hem demanat a la Prefectura que miri de reduir el temps de reposició d’armilles als quaranta-quatre efectius que estan afectats per aquesta qüestió. Estarem pendents que això sigui així!

Número de comunicat:
C-160/2018
Data: 
10/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend