Implementació del 100% del sou a partir del primer dia de baixa

Avui s'ha publicat al DOGC el nou Decret que regula la implementació del sou a partir del primer dia de baixa, el qual deroga la normativa que teníem fins ara.

Barcelona, 18 d’octubre del 2018.-

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

El punt 1 de l’article 2 del Decret sobre règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal determina que “les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat (…)i per tant ens és d’aplicació per al cos de mossos d’esquadra.

Així doncs, a partir de demà aquest Decret com diguem, ens serà d’aplicació. Per altra banda, tal i com marca la Disposició derogatòria d’aquest mateix Decret “es deroguen totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que contradiguin el que disposa aquest Decret”.

Per tant, cal una nova instrucció que reguli el que determina pel Decret 5/2018, de 16 d’octubre i a l’efecte, la instrucció 6/2017, de 8 d’agost sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de mossos d’esquadra, tal i com s’esmenta en el paràgraf anterior queda derogada.

A dia d’avui i com a conseqüència de l’allau de trucades que hem rebut per aquesta qüestió, la nostra organització sindical ha estat en contacte amb la Subdirecció General de Recursos Humans, la qual ens ha informat que per a la setmana vinent ens convocaran a una reunió per explicar-nos de manera més detallada com quedarà la nova situació per al cos de mossos d’esquadra.

Així mateix, a preguntes de la nostra organització sindical, us informem que aquells efectius que a dia d’avui estigueu de baixa mèdica, no us correspon la implementació de la baixa mèdica a partir de demà. Només es complimentaran totes aquelles baixes mèdiques, que s’iniciïn a partir de demà i no abans.

Us posem un exemple pràctic d’una consulta d’avui mateix: Si un membre del cos ha agafat la baixa avui 18/10/2108, demà no rebrà la complementació del 100%?

  • NO! El que determina la complementació del 100% del sou de la baixa és el primer dia i només el primer dia baixa. Per tant, en entrar demà en vigor el decret, i essent per aquest exemple el segon dia  baixa, NO se li complementarà el sou.

Des de la nostra organització sindical esperem doncs a ser citats per l’Administració per a què ens doni resposta als dubtes que es puguin anar generant. Des del SAP-FEPOL restem a la vostra disposició per anar-vos donant resposta a totes aquelles preguntes que tingueu.

Número de comunicat:
C-162/2018
Data: 
18/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend