2a reunió amb el Departament d’Interior: continuem massa distanciats!

Avui ha tingut lloc la segona reunió entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals, dues de les quals han portat membres de mosS.O.S.

Barcelona, 22 d’octubre del 2018.-

Avui ha tingut lloc la darrera reunió entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, dues de les quals han portat representants del moviment “mosS.O.S”.

A aquesta reunió hi han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Sub-directora general de recursos humans i la Sots-cap de la Comissaria Tècnica de Planificació de la Seguretat.

A l’efecte, avui hauria d’haver estat el dia en el qual l’Administració hauria d’haver posat mesures, concretes i suficients, de millora de les condicions laborals dels membres del cos. Però fent una primera valoració, totes les organitzacions sindicals les hem considerat insuficients. I per què? Analitzem-les.

Primer.- Matèries que no depenen únicament del Departament d’Interior.

  • Jubilació anticipada:

El Departament d’Interior ha fet la petició a la Secretaria de Estado de la Seguretat Social sobre com està la situació a dia d’avui per al cos de mossos d’esquadra. Així mateix, en aquesta petició ha comunicat de manera expressa, que la intenció de la Generalitat de Catalunya és treballar per implantar per al nostre col·lectiu aquest dret que ja tenen reconegut totes les policies del nostre entorn.

  • Manca d’efectius:

El Departament continua treballant per fer efectives, tal i com enguany s’ha fet amb la de cinc-cents (500) efectius, dues noves promocions de set-cents cinquanta (750) efectius per als propers dos anys.

  • Mesa General de la Funció Pública.

Tal i com se’ns va manifestar en la darrera reunió, una modificació de la llei 10/1994 podria obrir la porta a una Mesa Sectorial per al nostre col·lectiu que depengui directament de la Mesa General de la Funció Pública.

No obstant, també se’ns ha manifestat l’oposició frontal dels Departaments d’Economia i Funció Pública a aquesta modificació normativa.

Segon.- Matèries que depenen exclusivament del Departament d’Interior.

Aquest apartat l’Administració els ha dividit en dos grups: mesures que tenen un impacte immediat i mesures que tenen un impacte a mig – llarg termini.

  • Mesures que tenen un impacte immediat.

L’Administració ha reiterat que, en compliment dels compromisos que encara resten pendents d’aplicar, el dispositiu ÀGORA es pagarà a la nòmina de novembre, mentre que a la nòmina del desembre es pagarà el que queda pendent de la compensació per treballar 12 hores en cap de setmana.

Per altra banda, i a diferència del que se’ns va dir en l’anterior reunió, les eleccions al Parlament de Catalunya es pagaran durant els deu primers dies de novembre.

  • Mesures per pal·liar les conseqüències de la manca d’efectius.

L’Administració ha posat sobre la taula poder allargar els períodes de gaudiment dels dies d’assumptes personals, tal i com així va fer l’any passat, la qual cosa va permetre poder-los gaudir fins aquest mes d’agost.

Per altra banda, s’ha proposat establir garanties per evitar canvis d’escamot on no s’aplica coeficient, com seria la d’establir un temps mínim de permanència en el nou escamot que permetés certa estabilitat de conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Una tercera mesura proposada ha estat la de realitzar una planificació anual amb el romanent establert, de manera que tots els efectius sabran a primers d’any, quines serien totes i cadascuna de les jornades que haurien de treballar durant el seu any policial.

En cap cas es contempla la creació d’una bossa d’hores estructurals per fer front a la manca d’efectius, cosa que no entenem. Des del SAP-FEPOL hem insistit en la necessitat de valorar la proposta presentada el 14 d’agost, d’avançar (en hores extraordinàries) l’actual promoció de cinc-cents (50o) efectius que a dia d’avui hi ha a l’ISPC.

  • Hores extraordinàries.

L’Administració ha portat a la reunió d’avui una proposta, amb quatre escenaris diferents que, des d’un inici SAP-FEPOL ha considerat insuficient.

Insuficient perquè les dues primeres realitza el càlcul per incrementar el preu de l’hora, amb una jornada anual de 1860 hores (amb vacances incloses). Aquests dos escenaris provoquen que l’hora ordinària ja sigui d’un valor inferior al que, com creiem que s’hauria de calcular i que és sobre les 1680 (sense vacances).

Insuficient també perquè en cap dels quatre escenaris el preu de l’hora extraordinària superaria el de l’hora ordinària i per tant es continuaria incomplint el que marca la normativa actual.

Del tot insuficient perquè, contemplar qualsevol dels quatre escenaris proposats, aniria en detriment de la quantitat d’hores extraordinàries que s’oferirien anualment. A l’efecte i davant la manca d’efectius que patim, el que no es pot fer és reduir la quantitat de la bossa d’hores extraordinàries.

I encara més insuficient quan es planteja que aquest increment també implicaria una modificació del sistema de compensació de les hores de judici, en el sentit de cridar a declarar a la mínima quantitat possible d’agents del cos de mossos d’esquadra. Això no depèn del Departament, sinó de cadascun dels jutges, fiscals i advocats de cada causa.

  • Nou concepte: compensació d’operativitat plena.

Si de la reunió d’avui es pogués desprendre a nivell econòmic quelcom positiu, seria el concepte que l’Administració ha posat sobre la taula: compensació d’operativitat plena. Però no! No ha estat així. I per què?

Perquè concretament aquest complement es contemplaria únicament per aquells efectius de seguretat ciutadana amb els que pots comptar sempre” i es justificaria en la necessitat de compensar la penositat produïda per la manca d’efectius. Per tant quedarien exclosos els efectius de la pròpia seguretat ciutadana, reduïts de nits, segones activitats o amb adequacions dels llocs de treball.

La quantificació d’aquest concepte quedaria emmarcat en dues retribucions semestrals de cent setanta-cinc (175) euros cadascuna d’elles, sumant el total de tres-cents cinquanta (350) euros anuals.

Des del SAP-FEPOL hem posat sobre la taula la comparació d’aquest complement amb el que tenen altres col·lectius de la Generalitat, com presons per exemple, funcionaris de les quals cobren el Complement de Presència Efectiva (PIPE). A diferència del proposat avui, el PIPE contempla el pagament de noranta (90) euros mensuals pagats trimestralment, el que suposa un total de mil vuitanta (1080) euros a l’any.

375 euros per a mossos contra 1080 euros per a presons!

A més, des de la nostra organització sindical hem remarcat que la manca d’efectius no la pateix únicament seguretat ciutadana (per a qui s’ha pensat aquest complement) sinó que la pateixen totes i cadascuna de les especialitats del cos de mossos d’esquadra.

  • Altres:

L’Administració ha manifestat la intenció de revisar la normativa de segona activitat. Des de la nostra organització no pensem permetre una revisió que sigui contrària al que determina l’actual decret, un decret recordem fruit d’una negociació que va acabar amb un acord signat per totes i cadascuna de les organitzacions sindicals.

Així mateix, s’ha manifestat la possibilitat de trobar una sortida per a la gran quantitat d’hores acumulades que té una quantitat important d’efectius del cos de mossos d’esquadra.

Cal revisar també la sortida dels especialistes que estan ocupant plaça definitiva i que, siguin per les qüestions que siguin, no poden continuar exercint-les.

Per últim, en aquest apartat el Departament està disposat a revisar els diferents elements de valoració que a dia d’avui tenim, com per exemple és el PGA, el sistema de reconeixement i el de sanció (disciplinari i rehabilitació).

Per tant, molta predisposició però res efectiu fins el moment.

Tercer.- Mesures que afecten a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Tal i com ja es va proposar en la primera de les reunions amb el Departament d’Interior es proposarà que el Consell aprovi una resolució instant al Govern de Catalunya a retornar tots els drets que encara resten per recuperar del nostre col·lectiu.

A l’efecte, des del SAP-FEPOL recordem que hi ha una resolució parlamentària que ja insta al Govern precisament a això i per tant, el que cal és complir és aquesta resolució parlamentària.

Quart.- Q5 per a tothom.

Per part de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat s’ha obert la porta a implementar en el proper any policial el Q5 per a totes aquelles àrees que a dia d’avui encara no la tenen com són ARSET, APEN i ARIACD.

Cinquè.- Valoració de la reunió.

Mes enllà del que ja hem manifestat en aquest comunicat sobre alguna de les mesures concretes proposades, la nostra organització sindical ha manifestat al Departament que, novament es demana un nou “acte de fe” al nostre col·lectiu. Un “acte de fe” que per la càrrega de treball que portem suportant i pel temps que les venim aguantant ja no és possible. Tot i que l’actual Departament d’Interior és relativament nou, el nostre col·lectiu porta molt temps donant el 100 x 100 i per tant, és urgent i necessari aplicar mesures immediates que millorin les condicions de treball del nostre col·lectiu.

No obstant, des del SAP-FEPOL també veiem que a dia d’avui hi ha un fre molt important per millorar les condicions del nostre col·lectiu en el Departament d’Economia, qui es nega a veure les necessitats reals del nostre col·lectiu i es nega a obrir la caixa per implementar mesures que serveixin per pal·liar les conseqüències que està generant la manca d’efectius.

Per tant, esperem que el Departament d’Interior es faci valer davant dels Departaments d’Economia i Funció Pública ja que, de no ser així, serà molt difícil tancar l’actual conflicte col·lectiu.

Número de comunicat:
C-164/2018
Data: 
22/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend