Ferma la sentència que obliga a l’Administració a complementar la baixa fins la IPT

Amb la fermesa de la sentència s'obre la via de l'extensió d'efectes per reclamar aquells casos idèntics esdevinguts en els darrers quatre anys.

Barcelona, 13 de novembre del 2018.-

En data 9 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) feia pública la sentència, gràcies a la qual l’Administració es veurà obligada a complementar el 100% de les retribucions un cop esgotats els 18 mesos i fins el reconeixement de la Incapacitat Permanent Total.

En aquesta sentència el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona va donar la raó als nostres serveis jurídics al considerar que “la pròrroga extraordinària de la IT, més enllà dels 545 dies, té la mateixa estructura i funció que la IT, per la qual cosa l’Administració ha de complir amb l’obligació assumida d’abonar el complement per incapacitat temporal durant la prolongació extraordinària de la IT”.

Doncs bé! Vista la contundència de la sentència, l’Administració no ha presentat recurs, per la qual cosa aquesta ha esdevingut ferma i obre la possibilitat a sol·licitar, per a casos idèntics esdevinguts en els darrers quatre anys, la figura de l’extensió d’efectes.

Per tant, el Sindicat Autònom de Policia posa a disposició de la seva afiliació els seus serveis jurídics per iniciar el procés d’extensió d’efectes de tots aquells casos que correspongui.

Un cop més la nostra organització sindical ha estat clau en el reconeixement d’un dret que mai havia estat reconegut per l’Administració i que deixava en una situació precària a companyes i companys que han acabat en situació d’incapacitat permanent total.

Número de comunicat:
C-171/2018
Data: 
13/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend