Reunió Regional RP Camp de Tarragona de 9 de novembre

En aquesta reunió SAP-FEPOL ha denunciat entre d'altres aspectes la manca de seguretat en algunes comissaries, els problemes de sonorització de l'OAC de Mallafrè i els excessius desplaçaments dels efectius del sector de trànsit de Montblanc

Tarragona, 14 novembre del 2018.-

En data de 9 de novembre ha tingut lloc la darrera reunió regional de la Regió Policial de Camp de Tarragona. En aquesta reunió la nostra organització sindical ha portat els següents temes:

  • Comissaria de Districte de Salou:

Denunciem novament com està la solució de l’aire condicionat. A tal efecte, s’està treballant per solucionar-ho a primers de l’any 2019. Hi ha un compromís amb el propietari de l’edifici per solucionar-ho abans del proper estiu.

En relació a la porta d’accés lateral i després de la nostra petició, l’Administració ens ha manifestat que, tal i com es se’ns va comunicar per escrit, a principis del 2019 s’iniciaran les obres.


  • Seguretat edificis policials.

Des del SAP-FEPOL hem preguntat pel full de ruta per la instal·lació dels nous sistemes de gravació i altres elements de seguretat de tots els edificis policials. L’Administració ens assegura que a finals del 2018 es començaran a instal·lar essent la primera l’ABP Baix Camp. Durant el 2019 es farà a la resta de dependències policials.


  • ABP Baix Penedès.

Sobre la incorporació d’un Sots-cap d’Investigació, els Caps Regionals ens manifesten que aquesta figura no està contemplada per aquesta ABP. No obstant no es descarta que el propi Cap de la Unitat pugui habilitar com a Sots-cap, un dels caporals actuals.


  • Comissaria de Districte de Montblanc i Sector de Trànsit Montblanc

SAP-FEPOL ha reclamat la substitució dels vehicles accidentats. A tal efecte, l’Administració ens ha manifestat que actualment s’estan fent gestions amb l’empresa de rènting per modificar la situació contractual actual que permeti solucionar aquestes incidències.

Per altra banda hem denunciat l’alta mobilitat de les dotacions de trànsit, a qui es mobilitza per fer servei a altres sectors incrementant-se així els quilòmetres i riscos. Sobre aquesta qüestió se’ns manifesta que trànsit funciona amb la nomenclatura de les Àrees Regionals i, tot i que els efectius de Montblanc iniciïn el seu servei al sector, poden ser requerits per desplaçar-se a qualsevol punt de l’ART de Tarragona.

Alhora, la nostra organització sindical ha denunciat el fet que en moltes ocasions queda una única patrulla unipersonal que la fan desplaçar-se fins als sectors del Vendrell o Tarragona, no essent idoni com a conseqüència del nivell 4. El Cap de la RPCT ha manifestat que l’agent ha d’anar acompanyat per un patrulla al seu lloc de destí i finalitzar el servei allà mateix.

Per últim sobre aquesta destinació, SAP-FEPOL ha denunciat la mancança de material de trànsit que pateixen els seus efectius. A tal efecte, el Cap d’Administració ha manifestat que s’ha fet una reposició de cons i de material variat, restant pendents de reposar els paranys, que no s’ha pogut fer perquè hi ha una mancança generalitzada.


  • Deficiències en el mobiliari dels despatxos de la Comissaria Regional.

La nostra organització sindical ha denunciat el mal estat de les cadires i del mobiliari de l’edifici regional. Sobre aquesta denúncia, l’Administració ens ha manifestat que la propera partida per a material és a finals del 2018 i es reposarà el material que sigui necessari. En tot cas, si hi ha alguna urgència es pot fer una petició expressa que es miraria d’arreglar abans.


  • ABP Reus.

La porta del pàrquing ja està arreglada i la porta codificada d’accés del personal està en vies de reparació.


  • OAC Mallafrè.

SAP-FEPOL ha denunciat repetides vegades el soroll que es pateix als locutoris. A tal efecte hem reclamat a l’Administració que ens digui quines gestions s’han realitzat. Sobre aquestes, l’Administració ens manifesta que s’ha realitzat una revisió de l’aire condicionat. Gràcies a això s’han detectat algunes reixes que estaven mal collades i d’altres que estaven fetes malbé. Hores d’ara ja estat tot reparat.


  • Custòdia de detinguts a l’ACD Valls.

Des del SAP-FEPOL s’han recollit diverses consideracions en referència al comunicat intern 286/2018 de 24 de setembre de 2018 sobre “custòdia de detinguts a l’ACD Valls”. A tal efecte s’ha demanat una reunió per establir punts de millora amb els responsables de l’ABP amb la CD de Montblanc.

La resposta del Cap de la Regió ha estat que l’ABP Alt Camp i la CD Montblanc han de trobar una solució conjunta que minimitzi l’impacte del desplaçament dels companys de la CD a l’ABP, com a conseqüència de les custòdies i els trasllats als jutjats.


  • Línia d’internet d’alta velocitat per a UI Cambrils.

Sobre aquesta petició, l’Administració ens ha comunicat que s’ha enviat un informe i una petició per fer-ho possible. Està en tramitació.


  • ABP Tarragona.

Des del SAP-FEPOL hem demanat la incorporació d’un Cap de Torn per a l’escamot 3 de Seguretat Ciutadana. El Cap de la Regió ens ha manifestat que hores d’ara no està prevista la incorporació de cap comandament, donat que un dels caporals farà aquesta funció amb el corresponent reconeixement.


Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Ja sabeu que, si per la propera reunió voleu que SAP-FEPOL porti altres qüestions, us podeu posar en contacte amb els delegats de la nostra secció sindical al Camp de Tarragona.

Número de comunicat:
C-172/2018
Data: 
14/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend