El Síndic de Greuges confirma les mancances estructurals i en mesures de seguretat denunciades per SAP-FEPOL a l’ABP Girona

El Síndic dona la raó a la denúncia interposada per SAP-FEPOL i insta al Departament d'Interior a millorar la zona de custòdia i el vestíbul de l'entrada, així com també a incrementar les mesures de seguretat de la comissaria.

Girona, 20 de novembre del 2018.-

En els darrers anys, la Secció Sindical de Girona del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat de manera ferma i reiterada al Departament d’Interior, les greus deficiències estructurals i les greus mancances en seguretat, que pateix l’edifici que acull als efectius de l’Àrea Bàsica Policial i part dels serveis regionals de la Regió Policial de Girona.

Tot i haver denunciat per activa i per passiva el continu deteriorament de l’edifici, ja sigui mitjançant escrits, en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, en el propi Consell de la Policia o fins i tot, davant la pròpia Inspecció de Treball de la Seguretat Social, l’Administració no ha actuat mai amb la celeritat, l’eficàcia i l’eficiència que la situació mereix.

Així doncs, davant la inactivitat de l’Administració per posar solució al problema, la nostra organització sindical, en data de 9 de juliol, va decidir interposar denúncia per aquesta qüestió davant del Síndic de Greuges (escrit amb número de registre E-43714/2018). Una denúncia on deixàvem en evidència l’estat de les garjoles amb les seves olors insuportables, el mobiliari del despatx de custòdia, la manca de lavabos a les cel·les, la manca de ventilació o la manca de mesures de seguretat de la zona del vestíbul de la comissaria.

Doncs bé! Com a conseqüència d’aquesta denúncia, membres del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura del Síndic de Greuges han realitzat una inspecció a la comissaria de Vista Alegre i a tal efecte ha realitzat el corresponent informe.

Un informe que dona la raó a les nostres denúncies, que evidencia tot allò que hem denunciat i que interpel·la directament al Departament d’Interior a millorar les lamentables condicions que presenta aquesta comissaria de policia.

És per això que, basant-nos en l’informe del propi Síndic, SAP-FEPOL ja ha adreçat un nou escrit al Departament d’Interior exigint-li novament que millori de manera definitiva les condicions de l’ABP Girona i més concretament que:

  1. Es facin les reformes necessàries a l’ACD de la comissaria per tal que, tant la ventilació com les males olors, no afectin als agents de custòdies ni a les persones detingudes.
  2. Es faci el més aviat possible el protocol de registre del nombre exacte d’utilitzacions de cada flassada.
  3. Es facin les obres necessàries a la recepció de la comissaria per tal d’ubicar la recepció, amb la instal·lació d’una mampara de seguretat que garanteixi la màxima protecció de l’agent de recepció.
  4. S’instal·lin els elements de protecció i seguretat a l’entrada de la comissaria, com ara fitons o barreres protectores, tal i com s’ha fet a altres dependències policials de Girona.

Ara, a més de la nostra organització, és el propi Síndic qui reclama la necessitat de posar solució a aquest greu problema. Per tant, alertem que no fer cas a les indicacions del Síndic, implicarà un pas més en les nostres reivindicacions, el qual no descarta que sigui cap dels escenaris possibles (fins i tot el propi tancament de la comissaria).

ENLLAÇ A LA RESPOSTA DEL SÍNDIC: clica aquí

Número de comunicat:
C-177/2018
Data: 
21/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend