SAP-FEPOL insta a l’Administració a permetre que les persones aspirants a l’ISPC tinguin accés a la seva nòmina

La nostra organització sindical ha denunciat que les persones aspirants que a dia d'avui es troben fent el curs bàsic a l'ISPC no tenen accés a les seves nòmines relatives a les retribucions que perceben.

Barcelona, 26 de novembre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans reclamant que es garanteixi el dret que totes les persones treballadores tenen d’accedir a la seva nòmina. En un escrit presentat el passat 21 de novembre, la nostra organització sindical ha denunciat que a dia d’avui, les persones aspirants que es troben fent el curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, no tenen accés a les nòmines corresponents a les retribucions que perceben.

En aquest escrit, SAP-FEPOL ha recordat que l’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors estableix que la liquidació i el pagament del salari s’han de fer puntualment i documentalment en la data i el lloc convingut o d’acord amb els usos i els costums. El període de temps a què es refereix el pagament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d’1 mes”, així com també que “la documentació del salari s’ha de fer lliurant al treballador un rebut individual que justifiqui que s’ha fet el pagament”.

Cal recordar que actualment la convocatòria es troba en la segona fase corresponent a la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies, en el qual s’hi avaluaran les competències tècniques i les competències clau, determinades pel propi ISPC i que per tant, ara com ara les persones aspirants no poden tenir accés a la seva nòmina atès que no poden entrar al portal ATRI, en no disposar tampoc de contrasenyes.

No obstant, que no tinguin accés al portal ATRI no significa que no s’hagi de garantir els drets que com a persones treballadores tenen, essent un d’ells rebre la documentació del seu salari. És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a, o bé facilitar l’accés de totes les persones aspirants al portal ATRI, o bé a facilitar-les-hi les nòmines en format paper.

Número de comunicat:
E-158/2018
Data: 
26/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend