La Justícia anul·la la sanció imposada a un membre del CME, per haver vulnerat la DAI el principi de tipicitat

El Jutjat Contenciós número 13 condemna el Departament d'Interior per haver imposat una sanció desproporcionada i obliga a l'Administració a retornar al nostre company les retribucions deixades de percebre (més els interessos), imposant-li també les coses processals

Barcelona, 28 de novembre del 2018.-

El Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona ha anul·lat la sentència imposada a un membre del cos de mossos d’esquadra, a qui la Divisió d’Afers Interns va sancionar amb un mes sense sou i feina per considera-lo disciplinàriament responsable “en general, d’incomplir per negligència greu els deures i obligacions que es deriven de la pròpia funció”.

Els serveis jurídics del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en defensa dels interessos del nostre company i quan ni tant sols consideràvem que s’hagués infringit cap article del règim disciplinari, va presentar recurs contenciós administratiu al·legant així mateix, la desproporcionalitat de la sanció.

Així mateix, els nostres serveis jurídics van denunciar la vulneració, per part dels membres de la DAI, dels principis de tipicitat, de legalitat i de defensa, demanant alhora, el trasllat dels fets al Ministeri Fiscal, en previsió de la comissió d’un delicte de prevaricació.

Al·legàvem que la Divisió d’Afers Interns no pot justificar la imposició d’una sanció, acollint-se a un article del règim disciplinari extremadament general, més quan la conducta que pretenien sancionar, podia quedar recollida en altres articles menys lesius per als interessos del nostre company.

Doncs bé! Realitzada la vista, el Jutjat Contenciós 13 de Barcelona ha estimat el recurs presentat i els arguments defensats pels nostres serveis jurídics i deixa en evidència la Divisió d’Afers Interns, per haver tipificat uns fets per voler imposar (sense criteri) la sanció més lesiva per als interessos del nostre company.

Per tant, el Jutjat ha fallat en benefici dels interessos del nostre company i ha condemnat al Departament d’Interior a retornar les retribucions deixades de percebre (més els interessos legals), imposant alhora les costes processals per valor de tres-cents (300) euros.

 

Número de comunicat:
C-180/2018
Data: 
28/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend