SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball l’impagament de les pagues extraordinàries

La nostra organització sindical denuncia a la Generalitat de Catalunya davant la Inspecció de Treball per l'impagament immediat de les pagues extraordinàries

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en data de 7 de desembre, ha denunciat a la Generalitat de Catalunya, davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, pel no retorn de les pagues extraordinàries. Una denúncia presentada prèviament a la signatura de l’acord que ahir van signar UGT, CCOO i USOC.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat a la Generalitat de Catalunya per l’impagament reiterat i l’endarreriment de les dues pagues extraordinàries que el cos de mossos d’esquadra i la resta de persones funcionàries encara té pendent de cobrar (anys 2013 i 2014).

A tal efecte, SAP-FEPOL considera i així ho ha denunciat, que la Generalitat de Catalunya és responsable d’una infracció molt greu recollida en l’article 8.1 del Reial Decret Llei 5/2000, de 4 d’agost, del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, el qual determina com a infracció “l’impagament i l’endarreriment reiterat en el pagament del salari degut”.

Així mateix, considerem que amb el no abonament l’any 2019 i 2020 de les dues pagues extraordinàries, s’incompleixen els acords prèviament signats al d’ahir, així com també s’incompleixen de manera flagrant les pròpies Resolucions del Parlament de Catalunya (moció 143/XI publicada al BOPC 456 i moció 121/XI publicada al BOPC 416).

Recordem que específicament la Moció 121/XI, el Parlament de Catalunya instava al Govern a “elaborar una proposta de calendari de recuperació de les pagues extraordinàries que no es van abonar el 2013 i 2014, a partir de la recuperació de la paga del 2013 el 2018 i de la paga del 2014 el 2019. La recuperació d’aquestes pagues no s’ha d’allargar (recull la moció) en cap cas més enllà del primer trimestre del 2019”.

Per altra banda,SAP-FEPOL ha acreditat davant la Inspecció de Treball que la Generalitat està complint amb l’actual regla de despesa marcada pel Govern central, que deriva de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aprovada el 2012. Per aquests motius, defensem que no té sentit demorar més el retorn de les dues pagues extraordinàries i desvirtuem la principal excusa del Govern, per demorar per més temps l’abonament de les dues pagues.

És per tots els motius esmentats que la nostra organització sindical ha instat a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a donar les ordres oportunes i instar a la Generalitat de Catalunya a retornar les pagues del 2013 i 2014 de manera immediata, complint així amb la Moció 121/XI del Parlament.

Així mateix, SAP-FEPOL ha instat a la Inspecció de Treball que s’apliqui el reconeixement del deute salarial pendent que, per part de l’empleador (Generalitat de Catalunya) es té amb els membres del cos de mossos d’esquadra (empleat).

Amb la denúncia presentada davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, la nostra organització sindical fa un pas més, en defensa dels drets del nostre col·lectiu i de la resta de persones funcionàries de la Generalitat. Haver d’esperar deu anys per rebre unes retribucions que mai ens haurien d’haver estat retallades és un autèntic despropòsit que cal reposar de manera immediata.

Número de comunicat:
C-188/2018
Data: 
12/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend