Els mossos no som més que ningú! Però tampoc volem ser menys

Amb les negociacions amb Interior pretenem erradicar el greuge comparatiu que fa deu anys es va signar en l'acord del 2008. Un mosso no pot ser menys valorat que un bomber o que fins i tot un agent rural

Barcelona, 14 de desembre del 2018.-

Un greuge històric. Un greuge que porta implícita la consideració que els mossos i les mosses d’esquadra som menys que altres col·lectius de la Generalitat! I cal dir prou. No som més que ningú, però volem deixar de ser menys.

I és que malgrat tenir una càrrega de feina elevadíssima, malgrat haver-nos d’enfrontar a un nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista i malgrat estar treballant #sotamínims, els mossos d’esquadra sempre hem estat, en quan a condicions laborals, pitjor considerats que per exemple un bomber de la Generalitat.

Per què? Senzill. Mirem en primer lloc les diferències retributives de les que estem parlant, que podeu veure a la següent taula.

2008 2009 2010 2012 2013 2015 2016 2018
Agents Rurals 33.461,62

 

35.324,62

 

35.667,38

 

31.652,70

 

31.652,70

 

33.997,32

 

34.337,66

 

35.347,93

 

Bombers Generalitat 34.595,74

 

36.552,55

 

36.913,10

 

32.751,59

 

32.751,59

 

36.993,18

 

37.363,48

 

38.472,99

 

Mossos d’esquadra 31.469,64

 

34.575,28

 

35.337,96

 

31.362,15

 

31.362,15

 

33.684,42

 

34.021,54

 

35.031,81

 

38.472,99 euros per un bomber de la categoria C-14, contra 35.031,81 per un mosso de la mateixa categoria. 3.441,18 euros de diferència, gran part de la qual es veu explicada per la diferència entre cossos del complement específicque ens pertoca. Veiem-ho ara:

2008 2009 2010 2012 2013 2015 2016 2018
Agents Rurals 1.462,64 1.491,90 1.491,90 1.417,31 1.417,31 1.417,31 1.431,49 1474,00
Bombers Generalitat 1.549,88 1.580,88 1.580,88 1.501,84 1.501,84 1.501,84 1.516,86 1.561,90

 

Mossos d’esquadra 1.309,41 1.437,60 1.468,37 1.394,96 1.394,96 1.394,96 1.408,91 1450,75

111,5 euros mensuals són els que separen a mossos de bombers en quant a complement específic. Un total de 1.561,1 euros anuals només en quant a complement i d’entrada, sense tenir en compte els complements que en la reunió d’ahir es van proposar per primera vegada per al nostre col·lectiu.

Per tant, tal i com SAP-FEPOLja va denunciar en l’escrit presentat amb número de registre 0716/E989/2018 de 23 de novembre, en compliment del punt 5 de l’acord de 2008, cal equiparar de manera general al cos de mossos amb el cos de bombers i cal fer-ho en primer lloc, eliminant les diferències en els complements específics.

L’any 2008 va ser necessària la signatura d’un acord per equiparar les condicions entre cossos i acabar amb els greuges comparatius. Deu anys més tard s’està incomplint l’acord signat. Tal i com el Secretari General d’Economia ens va manifestar en la reunió de 12 de desembre és intenció del Departament acabar amb aquests greuges. Doncs ja podem començar. Som-hi!

Número de comunicat:
C-189/2018
Data: 
14/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend