SAP-FEPOL interposa una demanda al Contenciós Administratiu contra la resolució del dispositiu del 21-D

La nostra organització considera que la resolució publicada ahir infringeix l'article 16 del Decret 146/1996 de jornada i horaris del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 20 de desembre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha interposat demanda davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, contra la resolució dictada pel Director General de la Policia de 19 de desembre, en relació a la modificació de la distribució de la jornada de treball i a l’establiment de les condicions de treball del dispositiu policial per garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic a Catalunya els dies 20 i 21 de desembre.

Només fer-se pública la resolució, la nostra organització sindical ha interposat davant del Jutjat Contenció Administratiu de Barcelona una demanda pel que considerem una vulneració flagrant dels drets dels membres del cos de mossos d’esquadra.

A tal efecte, la Direcció General de la Policia justifica la modificació de distribució de les jornades de treball en aplicació de l’article 17 del Decret 146/1996 el qual determina que “la distribució de la jornada de treball pot ser modificada, motivadament i per necessitats del servei (…)”.

No obstant, la nostra organització sindical entén i així ho ha demandat al Jutjat Contenciós, que amb la resolució s’està vulnerant de manera flagrant l’article 16 del mateix decret el qual determina que s’entén per necessitats del servei aquells fets sobtats o imprevistos coneguts amb una antelació inferior als 3 dies, aliens a la planificació, organització i el funcionament del cos de mossos d’esquadra que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball (…)”

El Govern, el Departament d’Interior, la Direcció General de la Policia i la societat en general és coneixedora des de fa vàries setmanes de la celebració del Consell de Ministres demà dia 21 de desembre a la localitat de Barcelona. Així doncs ni sobtat, ni imprevist. Ans el contrari un fet per tota la societat conegut.

Per tant, la mateixa resolució que es va publicar ahir, es podria haver fet amb molta més antelació donant la possibilitat als efectius policials de poder organitzar-se i assegurar-se una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral.

És per això que SAP-FEPOL considera que amb la resolució publicada ahir s’està infringint el Decret 146/1996 i  és per això que s’ha decidit interposar la demanda corresponent. A més no considerem de rebut les formes amb les quals s’ha aplicat aquesta resolució ja que, el que hauria de ser una prioritat com és el dret a la conciliació familiar, no sembla que ho sigui a dia d’avui per a l’Administració.

Número de comunicat:
C-193/2018
Data: 
20/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend