En resposta al comunicat d’USPAC amb número 137/2018 de 20 de desembre

La nostra organització sindical davant les falses acusacions difoses per USPAC en data de 20 de desembre es veu obligada a contestar. Una mentida encara que sigui repetida mil vegades no podem permetre que quedi com a veritat

Barcelona, 27 de desembre del 2018.-

En data de 20 de desembre, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha publicat i difós un comunicat amb el títol “USPAC porta al jutjat el dispositiu 21-D, igual que va fer amb les resolucions del CRONOS i de l’ÀGORA”, amb el qual afirma qüestions que atempten contra la nostra organització.

Més concretament USPAC afirma que la Resolució del Dispositiu 21-D està “avalada per l’Acord de 29 de gener del 2015 signat entre els SAP-UGT i la DGP, que atribueix l’horari especial flexible (E) a totes les unitats, incloses APEN, ASMET, ARSET, ARIACD, USC, Sales, …., i per tant la planificació d’aquest horari pot ser modificada amb 24 hores d’antelació (art. 8 Decret 146/1996, 30 d’abril)”.

Sobre aquest comunicat la nostra organització es veu obligada a de defensar-se, més quan USPAC falta a la veritat:

Primer.- L’Acord del 2015 en cap cas dóna pas a modificacions en la planificació horària. Ans al contrari, l’Acord del 2015 elimina l’anterior Q5M (art. 1.2.1), preveu la compensació per treballs en dies festius assenyalats (1.1) i preveu la compensació a partir del sisè canvi de planificació anual, aspecte mai reconegut anteriorment en la història del CME (art. 1.3.1).

Segon.-  Per trobar el pas d’un quadrant de torn a un quadrant especial flexible cal remuntar-se a l’any 2005 i més concretament al Consell de la Policia de 20 d’octubre. Tal i com consta en el punt 2 de l’acta del Consell són SPC i APESME els qui accepten la proposta de modificació de l’ordre de 18 d’abril de 2000, per la qual s’estableixen per primer cop, els criteris de planificació de l’horari especial flexible i de l’horari especial partit que s’apliquen a les unitats de seguretat ciutadana de les comarques de desplegament del cos de mossos d’esquadra.

Són gràcies a aquests criteris que SPC, APESME i Administració signen implantar a Barcelona el pitjor dels quadrants que mai ha tingut el CME i que no és altre que el Q6. Per tant, reclamem a USPAC que sigui rigorosa abans d’informar de qüestions que no són certes. Per cert SAP s’hi va oposar a la implantació d’aquests criteris!

Tercer.- Volem deixar clar que en cap cas és intenció de la nostra organització sindical entrar en guerres i menys davant l’actual situació de conflicte col·lectiu. Però entenem que, davant d’unes acusacions que falten absolutament a la veritat tal i com demostrem, cal respondre des de la serenitat més absoluta.

Quart.-  Alhora no entenem com USPAC pot fer un comunicat com el publicat en data de 20 de desembre, més enllà que malgrat estar en unitat d’acció sindical, ja pensi en les properes eleccions sindicals i carrega durament contra SAP-FEPOL.

Cinquè.- Tal i com marquen els nostres estatuts, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) forma part de la Federació de Professionals de la Seguretat de Catalunya (FEPOL) i no d’UGT. Per cert! Una federació que dia rere dia no para de sumar forces sindicals dels diferents cossos de la seguretat i de l’Administració local, demostrant ser l’eina d’unió que els professionals de la seguretat necessiten.

Número de comunicat:
C-196/2018
Data: 
27/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend