L’INSS revoca una reclamació prèvia d’ASEPEYO i l’obliga a continuar complementant les retribucions per IPT

Els serveis jurídics i el Servei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del SAP-FEPOL obliguen a ASEPEYO a continuar complementant les retribucions a un (Tècnic Bàsic de Suport) després que aquest hagués patit una IPT per contingència professional

Barcelona, 27 de desembre del 2018.-

El Decret 246/2008, de regulació de la situació administrativa de segona activitat determina que a un efectiu del cos que, per contingència  professional, pateix una incapacitat permanent total (IPT) i ha de ser reubicat en un lloc Tècnic Bàsic de Suport, se li han de complementar les retribucions que venia percebent, amb les de la pròpia IPT (100% del sou més el 55% de les retribucions de la IPT).

No obstant això i malgrat ser clara la normativa, la mútua ASEPEYO ha intentat (mitjançant reclamació prèvia a l’INSS) revocar els drets econòmics d’un efectiu del cos que, per contingència professional va patir una Incapacitat Permanent Total i va haver de ser reubicat en un lloc de Tècnic Bàsic de Suport.

ASEPEYO considerava que ambdues retribucions eren incompatibles i per tant, denunciava a l’INSS la necessitat de deixar de pagar les relatives a la Incapacitat Permanent Total. No obstant això, tant els serveis jurídics del SAP-FEPOL com els de Seguretat i Salut Laboral hem interposat al·legacions a l’escrit presentat per la mútua.

De l’escrit presentat i davant dels arguments defensats per la nostra organització sindical, l’INSS ens ha donat la raó i per tant obliga a la mútua a continuar compatibilitzant ambdues retribucions. És per això que el nostre defensat continuarà cobrant i compatibilitzant el subsidi del 55% de la Incapacitat Permanent Total derivada de l’accident laboral que va patir, més el 100% de les retribucions del seu lloc de treball com a Tècnic Bàsic de Suport a la DGP.

Des de la nostra organització sindical posem en valor els extrems assolits en aquest procediment ja que davant les intencions d’ASEPEYO, la qual per primera vegada intentava eludir les obligacions que l’imposa el DECRET 246/2008, SAP-FEPOL l’ha obligat a continuar exercint-les havent de fer front a les seves càrregues econòmiques.

Número de comunicat:
C-194/2018
Data: 
27/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend