Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 14 de desembre

Resum del darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de mossos d'esquadra realitzat el passat 14 de desembre del 2018

Barcelona, 28 de desembre del 2018.-

El passat 14 de desembre es va realitzar el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que s’hi van tractar. Per ampliar informació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

1.- Informació sobre activitats relacionades amb la prevenció de riscos.

 • L’avaluació de riscos (AR) a la sala conjunta de Barcelona del carrer Lleida s’ha comprovat un alt nivell de problemàtiques amb les radiacions electromagnètiques.
 • A diferència dels que s’han fet fins ara, els propers simulacres no es comunicaran per afavorir l’efecte sorpresa.
 • El concurs per adjudicar el servei de control de plagues a les dependències policials ha quedat desert ja que només es va presentar una única empresa. S’ha prorrogat el concurs sis mesos més.
 • Després de les demandes de la nostra organització sindical s’han fet les modificacions informàtiques per tal de millorar el sistema per concretar les hores de les revisions mèdiques.

2.- Protocols d’actuacions davant d’emergències psicològiques, actuacions en catàstrofes, accidents amb gra quantitat de víctimes, assetjament laboral i sexual.

 • Des del SAP-FEPOL recordem que ja existeix un protocol similar en l’àmbit de la funció pública. Per tant no entenem el per què des d’interior se n’ha de crear un de nou. L’Administració decideix posposar-ho pel proper Comitè.

3.- Absentisme laboral.

 • En el darrer any l’absentisme laboral s’ha incrementat més d’un 1%, passant del 7,48% al 8,54%.

4.- Lipoatrofia.

 • Es confirmem casos estables i de nous, com per exemple a la Sala Regional de Girona, al Complex Central, a l’ABP Granollers, a Policia Científica, a l’ABP de Les Corts i a la Sala Central.
 • Des de la nostra organització sindical hem denunciat en més d’una vintena d’informes que cal prendre mesures correctores contra aquesta patologia laboral. Cal recollir el cablejat, regular les humitats, col·locar cables terra a les taules, etc. Així mateix hem reclamat l’aplicació dels protocols evitar l’aparició de nous casos i minimitzar els efectes que produeixen la lipoatrofia.

5.- Temps de descans dels operadors de les sales de comandament.

 • SPC i CAT han demanat normativa que reguli el temps de descans davant pantalles d’ordinador.
 • Des del SAP-FEPOL es recorda que ja hi ha una normativa que ho regula i que no és altra que el Reial Decret 488/2017, dins la qual ja hi ha una guia tècnica per verificar diferents aspectes relacionats amb les oficines. Així mateix la nostra organització sindical ha recordat les denúncies interposades per aquesta qüestió i ha exigit el seu estricte compliment.

6.- El Síndic de Greuges estima la denúncia interposada per SAP-FEPOL sobre l’estat de l’ABP Girona.

 • La nostra organització sindical (per si no la tenien) ha lliurat una còpia de la resposta que el Síndic de Greuges, una resposta que no ha agradat a l’Administració (suposem que per la seva contundència a l’hora de donar-nos la raó).
 • En resposta a aquestes discrepàncies entre Administració i SAP-FEPOL, hem recordat que la denúncia al Síndic s’interposa després del cas omís que s’han fet a la infinitat d’escrits, trucades i gestions per solucionar el lamentable estat d’aquestes dependències policials.
 • No complir amb la normativa i ignorar les demandes de qui representem a les persones treballadores provoca la presentació d’aquestes denúncies al Síndic, les qual no dubtarem en continuar presentant mentre l’Administració no compleixi la normativa.
 • Se’ns informa que l’escrit del Síndic el contestarà la CGRIP i a partir del 2019 es garantirà un únic ús de manta per persona detinguda, es revisarà el material de custòdia i es substituirà aquell que estigui malmès o sigui antic.

7.- Denúncies a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

 • SAP-FEPOL ha exigit de manera contundent que s’adeqüin segons normativa, els edificis del cos de mossos d’esquadra. La desídia mostrada per l’Administració està provocant l’increment de denúncies a la Inspecció de Treball per part de la nostra organització.
 • A tal efecte el Subdirector de Prevenció de Riscos Laborals expressa la seva discrepància en relació al fet que la nostra organització sindical presenti constantment denúncies davant la Inspecció de Treball.
 • SAP-FEPOL insisteix que la Inspecció de Treball és l’últim recurs i hi acudim com hem dit, davant la inacció de l’Administració per solucionar aspectes que porten molts anys enquistats i que recordem que, si les denunciem, és perquè van contra normativa i per tant atempten contra la seguretat i salut laboral de les persones treballadores.

8.- Comissió de Seguretat i Autoprotecció.

 • Tal i com féssim en el Consell de la Policia s’ha tornat a demanar que les organitzacions sindicals puguem participar en aquestes comissions en tant que representem la part social i som tècnics també en la matèria.

9.- Salut Laboral.

 • AFITCME ha demanat que els armaris amb substàncies químiques dels laboratoris compleixin el que estableix el RD 656/2017 sobre resistència i estabilitat al foc (aspecte també denunciat per SAP-FEPOL). Així mateix calen armaris per transportar indicis perillosos tal i com així vam denunciar en escrit amb número de registre 0716/975/2018 de 21 de novembre.
 • USPAC revisions, analítiques, proves d’esforç, ecocardios per als GEI. Des de l’Administració no es contempla aquesta necessitat ja que als GEI ja se’ls fan revisions articulars i d’altres proves davant lesions. A més es recorda que en el cas de fer-los-hi les proves que es demanen, en cas de no passar-les haurien de ser decretats NO aptes per a les funcions que desenvolupen.

10.- Material i subministrament.

 • L’Administració reconeix que a dia d’avui no es disposa del mobiliari de cadires necessari per cobrir les necessitats dels efectius amb diferents patologies. Des del SAP-FEPOL hem recordat que hi ha efectius que fa més de 10 mesos que estan esperant una cadira acord amb la patologia que pateix, cosa que provoca una nova denúncia davant la Inspecció de Treball.
 • Sobre la demanda de dosificadors antisèptics als vehicles, l’Administració no la veu possible per la complexitat de fer el manteniment. En aquest punt SAP-FEPOL ha denunciat que a dia d’avui encara hi ha àrees de custòdia que no en disposen.
 • Sobre els pantalons i guants antitall de trànsit es lliuraran a meitats de juny i els pantalons al setembre.

11.- Infraestructures.

 • A petició de SAP-FEPOL s’ha creat la Comissió Delegada d’Infraestructures. L’objectiu és tractar més ràpidament i prèviament al Comitè de Seguretat i Salut Laboral les qüestions que afecten els edificis del CME. Cada sindicat aportarà el seu representant.
 • En relació al problemes de les temperatures i especialment en tots aquells de la RPMN, des del SAP-FEPOL es denuncia la manca de planificació per part de l’Administració ja que, en algunes destinacions els problemes es porten arrossegant des de ja fa masses anys. Recordem al Subdirector de Prevenció de Riscos que aquest és un dels problemes que any rere any hem de denunciar i mai es troba una solució. Després que ningú s’estranyi si ho denunciem davant la Inspecció de Treball. Se’ns manifesta que per a l’ABP d’Arenys de Mar es licitarà la previsió de substitució dels aparells abans de l’estiu, per a l’ABP de Salou ja està previst reparar l’avaria durant el primer trimestre del 2019 i per a la CD de Pineda encara cal determinar quin és el problema.
 • Sobre l’OAC de l’Estació de Sants està prevista una reunió amb ADIF per al primer trimestre del 2019, amb la intenció que es puguin solucionar les mancances denunciades per SAP-FEPOL en l’escrit amb número de registre 0716/874/2018 de 21 de setembre.
 • Sobre les denúncies interposades per SAP-FEPOL a Mollet del Vallès (escrit amb número de registre 0716/920/2018 de 2 de novembre) ja s’ha col·locat un equip autònom a la Sala Wordnet. Pel què fa a la denúncia de Vilafranca (escrit amb número de registre 0716/E988/2018 de 23 de novembre) s’han de substituir les bombes i respecte la denúncia de Santa Coloma de Gramenet (escrit amb número de registre 0716/E986/2018) ja han estat solucionats.
 • En relació a la denúncia de SAP-FEPOL per les deficiències detectades a les dependències d’UTI Manresa (escrit amb número de registre 0716/909/2018), l’Administració ens informa que es recol·locarà el cablejat, es farà un estudi acústic i s’està mirant on reubicar als agents que fan escoltes telefòniques per garantir que les puguin fer correctament.
 • En relació als vestidors d’ARRO Metropolitana Sud es denuncia la manca d’espai que pateixen els efectius.
 • S’ha preparat una licitació per reparar els equips de climatització del Complex Central

Aquests són els punts més rellevants tractats en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Tal i com us hem manifestat a l’inici del comunicat, si necessiteu ampliar la informació o denunciar altres qüestions, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-197/2018
Data: 
28/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend