L’Administració indemnitza un caporal de trànsit amb 27.549,30 euros per desenvolupar tasques de sergent

En contra de la indemnització que l'Administració reconeixia per al nostre company de 1.160,30 euros, els nostres serveis jurídics defensaven que aquesta havia de ser la que finalment ha cobrat

Barcelona, 4 de gener del 2019.-

ElSindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar demanda davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona per tal que es reconegués les tasques d’un caporal de trànsit del cos que des de l’1 de setembre del 2012 venia realitzant les funcions de sergent.

Davant la contundència dels arguments defensats pels Serveis Jurídics de la nostra organització sindical, l’Administració va aplanar-se a l’inici del procediment judicial, donant-nos la raó i reconeixent la necessitat d’indemnitzar el caporal.

No obstant, en el moment de fer el pagament de la indemnització, l’Administració només va reconèixer les funcions del caporal, com a sergent de nivell 1 i no de nivell 3 tal i com així ho ha defensat des de l’inici del procediment la nostra organització.

En defensa dels interessos del nostre company, SAP-FEPOL va presentar davant del Jutjat Contenciós un incident d’execució de sentència denunciant la incorrecta indemnització que l’Administració havia fet efectiva.

Des dels nostres serveis jurídics consideràvem que la indemnització que havia de rebre el nostre company era les relatives al reconeixement de les tasques d’un sergent especialista de trànsit (18.3) i no, d’un sergent de nivell 1 (18.1).

Per tant, per contra de la indemnització que l’Administració va reconèixer d’inici de 1.160,30 euros, des dels nostres serveis jurídics es va reclamar amb l’incident d’execució que aquesta hauria de ser 27.549,30 euros. Una indemnització que dista molt a la reconeguda d’inici per l’Administració.

Després de tot el procediment, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona ha donat la raó als Serveis Jurídics del SAP-FEPOLi ha reconegut una indemnització per al nostre afiliat de 27.549,30 euros, reconeixent-li el complement específic per les diferències retributives entre el complement de la categoria de sergent C18-C i el de la categoria de caporal C16.3.

Així mateix el Jutjat resol calcular els imports nets sobre els interessos legals meritats que també hauran de ser ingressats. Per tant, amb aquesta sentència, un cop més els nostres serveis jurídics aconsegueixen el reconeixement de les tasques d’un caporal a qui se li han encomanat les funcions de sergent sense  que des del seu inici li fos reconegut aquest sobreesforç.

Número de comunicat:
C-2/2019
Data: 
04/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend