Acord per incrementar el sou, un mínim d’un 2,25% a tota la funció pública

Acord per incrementar a totes les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya un mínim d'un 2,25% les seves retribucions bàsiques i complementàries.

Barcelona, 8 de gener del 2019.-

Avui 8 de gener, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració ha acordat un increment retributiu per a totes les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya.

A tal efecte s’ha acordat incrementar en un 2,25% fixe les retribucions bàsiques i complementàries de tot el personal amb efectes del mes de gener del 2019. Així mateix, i en funció de PIB l’increment pot incrementar-se fins un 0,25% més per aquest mateix any.

Per últim, l’acord preveu un increment d’un 0,25% de la massa salarial en els termes que assenyala l’article 3 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre. Recordem que aquest punt estipula que es podran realitzar aportacions als plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem confirmar que l’acord signat avui a la Mesa General és d’aplicació directa per a totes les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya i per tant també ho és per als membres del cos de mossos d’esquadra.

A títol d’exemple i per tenir una orientació, l’increment d’un 2,25% sobre una nòmina de 2000 euros suposa un increment de 45 euros.

Per últim recordem que l’increment signat avui és la confirmació de l’acord signat el 9 de març del 2018 entre les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CSI-F i el Govern de l’Estat i que preveia en tres anys un increment fixe d’un 6% (1,75% l’any 2018, un 2,25% l’any 2019 i un 2,00% l’any 2020), tal i com SAP-FEPOL us va exposar en el comunicat C-43/2018.

ENLLAÇ A L’ACORD SIGNAT: Clica aquí per descarregar-lo

Data: 
08/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend