L’equiparació és i serà una qüestió prioritària per al cos de mossos d’esquadra

Comunicat en resposta a les declaracions que avui, el Conseller d'Interior ha realitzat al programa Els Matins de TV3

Barcelona, 14 de gener del 2019.-

Avui el Conseller d’Interior, en entrevista realitzada al programa a “Els Matins de TV3” ha reconegut que de mossos, en relació al cos de bombers “hi ha coses que sí les hem d’equiparar i hi ha coses que no”. A preguntes de la periodista, el Conseller ha concretat però que “el sou no s’equipararà”, per acabar amb “hi ha una sèrie de condicions que sí s’han d’equiparar, complements etcètera, etcètera i n’hi ha d’altres que no”.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem reafirmar-nos en les nostres demandes i per tant considerem l’equiparació amb la resta de cossos de la Generalitat (i per tant amb bombers), una qüestió prioritària resoldre, dins l’actual conflicte col·lectiu que tenim obert.

Ens reafirmem per tant en la totalitat del contingut de l’escrit adreçat al propi Conseller d’Interior el passat 23 de novembre del 2018 (número de registre 0716/E989/2018) amb el qual argumentaven la necessitat d’equiparar les retribucions del cos de mossos d’esquadra amb la resta de cossos de la Generalitat tal i com així es va signar amb l’Acord de 13 de febrer de 2008 i del que, per cert, encara no tenim resposta.

Tal i com vam anunciar públicament en el comunicat C-189/2018, els mossos no som més que ningú, però tampoc som menys i per tant unes retribucions tant diferenciades entre cossos de la Generalitat generen un greuge comparatiu, que SAP-FEPOL no està disposada a tolerar per més temps.

Així mateix ens reforcem en les pròpies paraules que el Secretari General d’Economia va manifestar-nos (a preguntes del SAP-FEPOL) en la reunió mantinguda el passat 12 de desembre del 2018 al propi Departament de Vicepresidència. En aquesta, el Secretari General Sr. Castellanos va verbalitzar el compromís de finalitzar amb els greuges comparatius entre cossos de la Generalitat.

Des de la nostra organització sindical esperem rebre resposta també, de l’escrit presentat el passat 28 de novembre amb número de registre 0716/E995/2018 i a tal efecte, esperem la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2008. Dos escrits presentats i dos escrits sense resposta!

Insistim que l’any 2008 es va signar un Acord entre Administració i Sindicats per eliminar els greuges comparatius en quan a retribucions entre mossos i bombers. Aquell any la diferència entre els dos cossos era de 3.126,1 euros. Deu anys més tard, no només continuen les diferències, sinó que aquestes s’han incrementat pujant fins els 3.441,18 euros.

Per tant, des del sindicat majoritari del cos incidirem en la necessitat de complir amb l’Acord signat l’any 2008 i a tal efecte esperem que per un costat s’equiparin (tal i com ha dit el propi Conseller) aquelles “condicions que sí s’han d’equiparar com complements”, tal com és el complement específic i d’altres, similars al Complement d’Especial Dedicació que bombers tenen i mossos no.

Per últim, aprofitem aquest comunicat per remarcar la necessitat de portar una resposta a les organitzacions sindicals en quan a les propostes traslladades al Departament d’Economia que es van posar sobre la taula en la reunió del 13 de desembre del 2018.

Número de comunicat:
C-6/2019
Data: 
14/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend