Comunicat en relació a l’exposició a l’amiant dels efectius del cos de mossos d’esquadra

La nostra organització sindical ja va denunciar per escrit el passat 20 de desembre, l'exposició a l'amiant dels efectius del CME. Després de les notícies aparegudes hem exigit al Departament la realització de totes les proves que descartin qualsevol patologia relació amb dita exposició. El Departament les començarà a fer de manera immediata.

Barcelona, 15 de gener del 2019.-

El passat 20 de desembre del 2018 i abans que aparegués en els mitjans de comunicació a principis de gener, les noticies relatives que 12 treballadors del metro de Barcelona, estaven afectats per l’amiant, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja havia presentat un escrit denunciant aquesta situació i reclamant a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral.

En aquest escrit, la nostra organització sindical denunciava l’exposició a l’amiant que patien els efectius del cos de mossos d’esquadra i especialment aquells destinats a l’ASTMET. Així, en el mateix escrit (registrat amb número 0716/E1015/2018), SAP-FEPOL reclamava que es realitzessin a aquests efectius, les revisions mèdiques necessàries que descartessin que qualsevol patologia relacionada amb l’exposició a aquest material.

Aquesta demanda, la qual ve recolzada pel que estableix el Reial Decret 396/2006 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballadors, SAP-FEPOL va exigir-la després que es detectessin més de dos-cents (200) elements amb amiant a les instal·lacions del TMB distribuïts en més de cent vint-i-cinc (125) estacions i cotxeres, tant en canalitzacions o baixants, com en sales tècniques.

Després de denunciar el passat dia 20 de desembre aquesta situació i després de les notícies aparegudes sobre l’existència de com a mínim dotze (12) casos de persones treballadores afectades, SAP-FEPOL de manera immediata s’ha posat en contacte amb el Departament d’Interior per tal d’agilitzar les revisions de tots els efectius del cos exposats a l’amiant.

A més, la nostra organització sindical ha sol·licitat que es verifiquin els llindars d’exposició a aquest material i que es facin les respectives proves d’aspiració i exposició, així com també les plaques toràciques.

Així mateix, la nostra organització ha recordat al Departament l’existència del Protocol Específic per Risc d’Exposició a l’Amiant aprovat pel propi departament, el 22 de maig del 2012 que desenvolupa el propi RD 396/2006. A més, hem recordat altra normativa que afecta aquesta situació, tal com el RD 257/2018 i que fa referència al quadre de malalties professionals del sistema de la Seguretat Social, en el qual es determina com a tal l’absestosi (pols d’amiant).

Després de les gestions fetes, us informem que Vigilància de la Salut de la Subdirecció General es posarà en contacte amb tots els efectius d’ASTMET per a realitzar totes les proves sol·licitades per la nostra organització sindical i descartar qualsevol patologia relacionada amb l’exposició a l’amiant.

Des de la nostra organització sindical continuarem estan alerta sobre aquesta qüestió i esperem que, després d’haver denunciat per escrit aquesta situació, no s’escatimin esforços en preservar la salut de tots els efectius policials afectats.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí

Número de comunicat:
C-7/2019
Data: 
16/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend