USPAC amb la seva irresponsabilitat s’acabarà carregant la unitat d’acció sindical

Des que es publiqués el passat dia 10 de gener el decret de convocatòria d'eleccions sindicals, USPAC ha centrat el seu objectiu en atacar a la nostra organització sindical

Barcelona, 21 de gener del 2019.-

Una de les qüestions que sempre ens ha reclamat el col·lectiu és unitat d’acció sindical. Una unitat que en l’actual clima de conflicte col·lectiu s’havia assolit plenament, amb la presentació conjunta de propostes i amb la realització conjunta de mobilitzacions.

La majoria de sindicats (fins i tot els de l’escala executiva i superior) ens havíem unit conjuntament amb la plataforma mosS.O.S per assolir unes reivindicacions, algunes d’elles històriques com és l’equiparació amb bombers.

Però tot sembla que USPAC avantposa els seus interessos particulars a la unitat sindical assolida ja que, després que el 10 de gener es publiqués la convocatòria d’eleccions al Consell de la Policia mitjançant el Decret 3/2019 el seu objectiu principal ha tornat a ser el SAP-FEPOL. Ja ha estat així històricament. Però amb les eleccions s’ha accentuat aquesta fixació.

I és que són constants i vergonyants les vegades que USPAC aprofita per atacar la nostra organització sindical i a l’efecte, SAP-FEPOL fins ara s’havia compromès a no contestar. Però amb la noticia apareguda recentment sobre presumptes “irregularitats” en el vot per correu, SAP-FEPOL es veu obligada a desmentir-ho rotundament.

I ho desmentirem tant fàcilment com fent esment a la normativa que sembla ser que USPAC no té ben apresa.

  • L’article 34 del Decret 135/2003 sobre normes reguladores de les eleccions al Consell de la Policia determina que quan algun elector prevegi que en la data de la votació no es trobarà en el lloc que li correspon exercir el dret de sufragi, podrà emetre el seu vot per correu, amb la comunicació prèvia a la mesa electoral coordinadora. Aquesta comunicació s’haurà de fer efectiva des de l’endemà de la convocatòria electoral fins a deu dies hàbils abans de la data en què s’hagi d’efectuar la votació.

Per tant, segons l’article esmentat i tenint en compte que el Decret 3/2019 es va publica al DOGC el dia 10 de gener, els efectius del cos de mossos d’esquadra poden demanar la sol·licitud del vot per correu des de l’endemà dia 11 de gener.

Així doncs, amb les informacions malintencionadament difoses per USPAC queda clara quines són les seves intencions, les quals no són altres que les de carregar-se la unitat que fins avui ha existit en l’actual conflicte col·lectiu.

SAP-FEPOL, amb els atacs rebuts en tots i cadascun dels comunicats que USPAC ha publicat darrerament no ha contestat per no trencar-la. Però davant difamacions com les publicades aquest cap de setmana, no permetrem que s’embruti ni el procés electoral, ni el prestigi de la nostra organització.

Número de comunicat:
C-10/2019
Data: 
21/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend