SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball la inactivitat de l’Administració amb la jubilació anticipada

La nostra organització sindical, davant l'eternització del procés de jubilació anticipada del CME, ha denunciat a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social la necessitat que es tramiti d'ofici el procediment que pemeti als membres del cos de mossos d'esquadra gaudir d'un dret que ja tenen reconegut altres cossos policials

Barcelona, 22 de gener del 2019.-

ElSindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, la inactivitat de l’Administració en relació al procés que ha de permetre la jubilació anticipada del cos de mossos d’esquadra

La nostra organització sindical, en data de 16 de gener del 2019 ha denunciat (escrit amb número de registre E/08-000885/19) que, malgrat els anys que portem reclamant la jubilació anticipada i malgrat els estudis que s’han realitzat, no hi ha avenços en aquesta matèria quedant pendent encara, finalitzar els estudis previs necessaris.

És per això que en l’escrit presentat i a l’empara del que determinen els articles 10 al 12 del Reial Decret 1698/2011, SAP-FEPOL ha instat a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a que juntament amb la Secretaria d’Estat de Treball finalitzin el procediment previ i, determinin els coeficients reductors que permetin jubilar-se anticipadament als membres de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra.

A tal efecte, en la denúncia presentada, la nostra organització sindical ha denunciat el fet que en el nostre col·lectiu existeixen índexs de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat, així com de morbiditat en el desenvolupament de les nostres funcions, directament relacionat amb el treball que fan necessari avançar l’edat de jubilació, tal i com recentment s’ha aprovat per altres col·lectius com són les policies locals.

Així mateix, en la mateixa denúncia SAP-FEPOL ha reprovat que el cos de mossos d’esquadra sigui dels pocs col·lectius (per no dir l’únic) que, estant dins del Règim General de la Seguretat Social, no gaudeixi dels beneficis de la jubilació anticipada que sí gaudeixen altres col·lectius, com són les esmentades policies locals, o la pròpia Ertzaintza cosa que genera un greuge comparatiu i provoca una discriminació directa entre cossos administratius.

Per tant, en previsió que la consecució de la jubilació anticipada s’eternitzi més encara i tenint en compte l’actual clima de conflicte col·lectiu amb la Generalitat de Catalunya, la nostra organització sindical ha fet un pas més en la reivindicació d’un dret que ja tenen altres cossos policials però que per al cos de mossos d’esquadra no acaba de veure la llum.

És per això que la nostra organització sindical ha instat a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social que, com a part, acceleri la tramitació de la jubilació anticipada per a la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra.

Data: 
22/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend