SAP-FEPOL reclama una correcta compensació pel dispositiu del 21-D i insta a l’Administració a convocar la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2015

En previsió de la compensació que l'Administració pretén imposar respecte el dispositiu del passat 21 de desembre, la nostra organització ha instat a convocar la Comissió de Seguiment de l'Acord del 2015

Barcelona, 29 de gener del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en la reunió mantinguda amb l’Administració el passat 19 de desembre, ja va alertar la necessitat de compensar de manera correcta els efectius que van ser activats pel dispositiu previst el 21 de desembre davant la realització del Consell de Ministres a Barcelona.

Una compensació que, malgrat en un inici es va contemplar la possibilitat de retribuir-se extraordinàriament en la seva totalitat, finalment l’Administració ha decidit compensar-la compatibilitzant la jornada ordinària amb l’extraordinària.

Vist el sistema de compensació que tenia previst l’Administració, SAP-FEPOL considera que:

  1. Cal donar la possibilitat a les persones funcionàries d’escollir el tipus de compensació, escollint entre la compensació total en coeficients multiplicadors (com a conseqüència dels canvis de planificació) i la compensació total amb la retribució en hores extraordinàries, i especialment a aquells efectius que estaven de festa i se’ls va fer venir a treballar.  A tal efecte recordem la sobrada jurisprudència que determina que no es pot obligar a una persona treballadora a fer hores extraordinàries i per tant, la compensació total en coeficients ha de ser un sistema previst a poder escollir.

  2. Sobre les persones que tant el 20 com el 21 tenien planificat festa, en cas que se’ls pretengui imposar una compensació parcialment extraordinària, cal aplicar-les-hi coeficient a les primeres 8 hores o 8h 30’ (en funció del seu quadrant) ja que s’ha provocat un canvi de planificació en menys temps del que determina l’Acord del 2015.

  3. Sobre les persones que tant el 20 com el 21 tenien planificat treball (M o T), en cas que se’ls pretengui imposar una compensació parcialment extraordinària, cal aplicar-les-hi coeficient a les primeres 8 hores o 8h 30’ (en funció del seu quadrant) ja que també se’ls ha provocat un canvi de planificació en menys temps del que determina l’Acord del 2015.

Lluny de les nostres demandes, l’Administració no ha compensat l’esforç i la predisposició mostrada novament per tot el col·lectiu, acollint-se a la interpretació que fa sobre la Instrucció 7/2015 d’aspectes que no recullen l’Acord del 2015.

És per això que considerem que s’està incomplint de manera flagrant dit ’Acord del 2015 el qual determina de manera clara que “els canvis de planificació no voluntaris introduïts amb menys de 15 d’antelació de la data efectiva del servei (siguin o no a càrrec de la bossa de romanent) se’ls aplicarà els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996”.

Tanmateix, el mateix Acord del 2015 determina que “no es podran fer canvis de treball a festa amb l’única finalitat d’incrementar la bossa de romanent en previsió de necessitats futures”, aspecte que també denunciem que s’ha incomplert.

És per això que des de la nostra organització sindical, davant l’incompliment d’extrems signats en l’Acord del 2015, hem instat a l’Administració a convocar de manera immediata la Comissió de Seguiment del mateix, la qual pot reunir-se amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin la meitat dels representants d’alguna de les parts. SAP-FEPOL reclamarà davant la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2015 la compensació que els efectiusmereixen, malgrat suposi només reclamar el reconeixement de quatre hores.

Data: 
29/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend