El Secretari d’Estat de la Seguretat Social s’adreça al Conseller d’Interior i l’insta a mantenir una reunió per la jubilació anticipada de mossos

Després de la reunió amb SAP-FEPOL, el Secretari d'Estat s'adreça al Conseller d'Interior confirmar la voluntat del Govern d'acceptar avançar l'edat de jubilació a mossos. Així mateix l'insta a mantenir una reunió per tractar aquesta qüestió

Barcelona, 31 de gener del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) es va reunir el passat 24 de gener, amb el Secretari d’Estat de la Seguretat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Sr. Octavio Granado.

En aquesta reunió, la nostra organització sindical va instar al Ministeri a accelerar els tràmits per tal d’assolir de manera definitiva el dret a avançar l’edat de jubilació per als membres del cos de mossos d’esquadra.

A l’efecte, el Secretari d’Estat es va comprometre amb SAP-FEPOL a adreçar-se per carta a l’Honorable Conseller d’Interior per tal de confirmar que el Departament estaria predisposat a assumir la part econòmica corresponent, que permeti avançar l’edat de jubilació del nostre col·lectiu.

Així mateix, a instàncies de la nostra organització sindical, el propi Secretari d’Estat es va comprometre a proposar una reunió conjunta entre Departament i Ministeri per treballar i accelerar el procés de jubilació anticipada.

Doncs bé! En data de 30 de gener, el Secretario d’Estado ja ha adreçat la carta al Conseller d’Interior. En aquesta carta el Ministeri reconeix que “la anticipación de la edad de jubilación por razón de la actividad se produce previa aprobación por ley de una cotización recargada, que compensa al sistema de la Seguridad Social del exceso de coste que tiene el pago durante algunos años más de prestacionesprevistas a partir de la edad ordinaria establecida con carácter general en nuestra legislación”.

En aquesta mateixa carta, Octavio Granado (tal i com així ens va manifestar en la reunió) sol·licita al Conseller “saber si la Generalitat de Catalunya estaría dispuesta a participar, en la parte correspondiente a los empleadores, en la financiación de esta anticipación”. I per últim ofereix la possibilitat que, donada la particularitat de les jubilacions que afecten als cossos de policia, es realitzi una reunió entre ambdues administracions en la qual, amb un ordre del dia precís, s’abordi tota la problemàtica.

Des de la nostra organització valorem molt positivament aquest nou pas. Un pas que, malgrat els documents publicats a la intranet el passat dia 25 en quant a la feina feta en matèria de jubilació anticipada, és del tot imprescindible realitzar.

Així mateix, des del SAP-FEPOL esperem que ambdues Administracions acceptin la nostra proposta de mantenir una reunió conjunta. Una reunió que en la mateixa missiva el propi Secretari d’Estat ha acceptat realitzar i que per tant esperem que es produeixi de manera immediata. La nostra organització ajudarà en tot allò que calgui per assolir un dret que ja tenen reconegut altres policies del nostre entorn.

Número de comunicat:
C-22/2019
Data: 
31/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend