Malgrat les denúncies i els requeriments del Síndic de Greuges, la comissaria de Girona segueix igual

Una antiga fàbrica tèxtil acull des dels anys 80 la comissaria de mossos de Girona. Una comissaria que passats els anys ha quedat antiga i no garanteix la seguretat de les persones que hi desenvolupen el seu servei.

Girona, 5 de febrer del 2019.-

A finals dels anys 80, quan encara no es tenien massa clares les competències del cos de Mossos d’Esquadra, es va decidir la compra i reforma de l’actual comissaria de Girona. Una antiga fabrica tèxtil que portava molts anys en desús es convertia en dependències policials.

Com no podia ser d’una altra manera, la comissaria es va anar fent petita fins el punt que l’any 1997 es va planificar una ampliació, per encaixar un nou volum en la seva part posterior on s’hi van fer despatxos, places d’aparcament i altres dependències necessàries pel funcionament dels diferents efectius que hi prestaven servei.

A dia d’avui, passats més de trenta anys i a tocar dels quaranta, es segueixen fent les taques policials al mateix lloc, a la mateixa fàbrica, sense pràcticament haver-se fet cap tipus de renovació o actualització més. Malgrat ser un edifici policial i malgrat estar en funcionament les vint-i-quatre hores del dia, dels tres-cents seixanta-cinc dies l’any, amb l’evident desgast i afectació que això els hi suposa, no s’ha fet cap intervenció més.

Per tant, vistes les deficiències i els antecedents, el 17 de maig del 2017, SAP-FEPOL elaborava un informe on posàvem de manifest, tot un seguit d’incompliments de normatives laborals i mancances en mesures de seguretat. Però malgrat estar en  en un Nivell 4 d’alerta antiterrorista i el més greu, malgrat tenir unes condicions de la zona de custodia de detinguts, que a part d’incomplir amb les preceptes laborals, no permet tenir la cura necessària de les persones detingudes, a dia d’avui no s’ha fet cap mena d’actuació que millori la situació.

Per si no en tinguéssim prou, SAP-FEPOL, el 9 de juliol del 2018, va presentar denúncia davant del Síndic de Greuges de Catalunya exposant alguns dels aspectes que ja es va fer saber a als responsables del departament. I és aquí on s’agreuja el cas, ja que en resposta al nostre escrit, el mateix Síndic de Greuges  (el 16 de novembre del 2018) va posar de manifests tots els extrems denunciats per la nostra organització i a l’efecte va requerir a l’Administració a solucionar els aspectes de seguretat i cura dels detinguts.

Però tampoc! Res de res. Cap millora fins el moment. SAP-FEPOL ha continuat insistint i després dels escrits al Síndic, n’ha presentat de nous a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, així com també altres de nous a la Subdirecció General denunciant la manca i el mal estat de material, etc.

Lamentablement a dia d’avui, l’àrea de custòdia de detinguts segueix incomplint els requeriments del propi  Síndic de Greuges i segueix generant una gran inseguretat, tant pels detinguts com pels agents que hi treballen. La manca de ventilació i les deficients condicions de les garjoles són qüestions que el propi Síndic ha corroborat i que per tant, l’Administració hauria de solucionar de manera immediata.

La zona d’accés o del vestíbul, continuen incomplint les mesures de seguretat, amb l’agreujant de l’existència per a mossos d’episodis ja ocorreguts, com a conseqüència dels quals, el mateix Síndic de Greuges ha instat al Departament d’Interior a col·locar mampares i incrementar les mesures de protecció. Mesures totes elles ja exposades en les diferents denúncies i escrits presentats per SAP-FEPOL.

És per això que davant la inactivitat de l’Administració la nostra organització no es cansarà de reivindicar aquestes millores i fer un pas més en la lluita per millorar unes condicions de treball indignes que han de suportar els treballadors i les treballadores que presten servei dins la fàbrica de tèxtil.

Número de comunicat:
C-24/2019
Data: 
08/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend