El principal objectiu d’USPAC no és la millora de drets del col·lectiu, sinó atacar i desgastar constantment al sindicat majoritari

Comunicat en resposta al comunicat d'USPAC amb el qual ens responsabilitza de la retirada de les absències per motius de salut.

Barcelona, 8 de febrer de 2019.-

Sembla que la “Unió” Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) no perd ocasió cada vegada que pot, ja sigui en les visites a les comissaries com en els propis comunicats, de carregar contra la nostra organització sindical.

Si el passat 21 de gener SAP-FEPOL, amb el comunicat C-10/2019, feia públic que la irresponsabilitat d’USPAC posava en risc la unitat d’acció sindical, avui hem de tornar sortir a desmentir les farses i falses acusacions que ens responsabilitzen de la retirada del DAD80.

L’Acord de 2017, tal i com ens acusa USPAC, en cap cas contempla la retirada de les absències justificades en el lloc de treball per motius de salut, sinó que per contra de les 30 hores que es teníem reconegudes prèvies a la signatura del mateix, se’ns passaven a reconèixer 37,5 hores d’absències justificades amb document acreditatiu (punt 6 de l’acord de 12 de juliol de 2017).

Per altra banda, el comunicat d’USPAC reclama la derogació dels Acords signats l’any 2015 i el 2017, tot justificant-ho en la retirada de les absències per motius de salut. A l’efecte, des de la nostra organització sindical considerem una autèntica irresponsabilitat demanar la derogació de dits acords, en tant que per una banda han reconegut drets que mai abans havíem tingut reconeguts i per l’altra, milloren les condicions del nostre col·lectiu.

  1. Algú estaria disposat a renunciar al reconeixement de les compensacions per treballar en dies festius?
  2. Algú estaria disposat a tornar a treballar sota el quadrant del Q5M i tornar a assumir el romanent que aquest provocava?
  3. Algú renunciaria a tenir una planificació anual amb limitació a sis (6) dels canvis màxims que l’Administració ens pot realitzar, renunciant als coeficients multiplicadors que es generen de manera automàtica, en superar-los?
  4. Algú estaria disposat a tornar a la seqüència de torns anterior (T-M-N) i renunciar a l’actual (T-N-M), tornant a retallar el temps de descans entre el torn de divendres tarda i el dilluns al matí?
  5. Algun dels efectius amb més de 55 anys estaria disposat a tornar a fer nits, acceptant la normativa prèvia a la signatura de l’acord del 2015?
  6. Algú estaria disposat a renunciar (per mínima que sigui) a la compensació especial per prestació en cap de setmana, havent de tornar a negociar ara, no el seu increment, sinó el seu reconeixement?
  7. Algú estaria disposat a renunciar a l’increment de 18,00 euros per jornada nocturna tornant a percebre 12,6 euros?
  8. Algú estaria disposat a que es tornés a limitar a 100, les hores extraordinàries màximes per assistències a judicis?
  9. Algú estaria disposat a renunciar als dies d’assumptes personals per antiguitat a partir del 6è trienni?

Perquè si la teva resposta és no, és precisament això el que USPAC de manera irresponsable està posant en risc exigint la derogació dels acords signats per SAP-FEPOL l’any 2015 i 2017.

Per cert, USPAC acaba el seu comunicat reclamant que es puguin justificar les indisposicions segons permet la Llei 6/2018. A l’efecte volem recordar que la Disposició Addicional cinquantena quarta punt 3  de dita llei, determina que “per les diferents Administracions Públiques haurà de regular-se la forma de justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, mitjançant l’exigència del corresponent comunicat de baixa o documentació acreditativa, des del primer dia d’absència”.

Per tant, des de la nostra organització, davant les continues “fake news” que demagògicament USPAC aboca al col·lectiu amb clars interessos individuals, us aconsellem que us informeu i que busqueu vosaltres mateixos la font.

Número de comunicat:
C-27/2019
Data: 
08/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend