SAP-FEPOL condemna les falses informacions que es difonen al col·lectiu i lamentem que es facin a més, sense sigles sindicals

La nostra organització lamenta profundament que organitzacions sindicals, mitjançant anònims, difonguin falses informacions amb clars interessos electoralistes.

Barcelona, 15 de febrer del 2019.-

Sembla ser que a algú no li ha agradat que ahir, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) es reunís amb el Departament de Vicepresidència i Economia, per reivindicar l’equiparació salarial REALde mossos amb la resta de cossos de la Generalitat. I és que després d’haver fet pública aquesta reunió, algú de manera anònima, malintencionada i sense sigles sindicals, ha fet circular una “fake news” mitjançant whatsapp, a través de la qual ens acusa de ser els responsables que encara no estiguem equiparats amb els bombers.

A l’efecte (aquest anònim o sindicat) ha afirmat amb contundència que amb la signatura de l’Acord del 2017, SAP-FEPOL no ha permès que es faci efectiu ja, el pagament del darrer tram d’equiparació amb bombers signat l’any 2008.

Com a resposta a aquesta “fake news” que s’ha fet circular en plena campanya electoral, per tal d’atemptar com sempre contra la nostra organització, des del SAP-FEPOLvolem manifestar:

Primer.- L’article 24.7 de retribucions de personal de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2017 determina que “d’acord amb els articles 32 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, i ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que comporten la necessitat de redimensionar la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i també els convenis col·lectius i els acords signats en l’àmbit de personal laboral inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 23 que contradiguin el que disposa aquesta llei”. (clica per veure l’enllaç)

Segon.- Per tant, segons el punt anterior, és rotundament fals que la suspensió dels acords (tal i com afirma aquest anònim o sindicat) hagi quedat derogada, ja que és manté en vigor mitjançant l’actual llei de pressupostos.

Tercer.- És més fals encara que hagi estat la signatura de l’Acord del 2017, la qui hagi posposat l’aplicació immediata de l’increment dels 300 euros de l’acord del 2008. Per contra serà precisament l’Acord del 2017 el que provocarà la derogació de l’article 24.7 de la llei de pressupostos del 2017 i per tant serà aquest  el que provocarà l’efectivitat de l’increment retributiu pendent.

Quart.- Des de la nostra organització sindical lamentem que es vessin al col·lectiu informacions que generen confusió i que falten a la veritat, amb un únic objectiu electoralista. I més ho lamentem que ho facin organitzacions que no tenen ni el valor de fer-ho amb les seves sigles sindicals.

Cinquè.- Lamentem que aquestes informacions sempre es difonguin després que la nostra organització sindical hagi fet públic un comunicat on s’expliqui al col·lectiu alguna acció realitzada, en defensa dels interessos del cos de mossos d’esquadra, en aquest cas la reunió amb Vicepresidència.

No obstant això, SAP-FEPOL (sense amagar-se rere un anònim i amb la voluntat d’assolir millores col·lectives) seguirà lluitant per allò que creiem legítim i que no és altra cosa que una equiparació salarial REAL amb la resta de cossos de la Generalitat, tal i com ahir es va reivindicar al Departament de Vicepresidència i Economia i tal i com s’ha reclamat amb insistència en els darrers Consells de la Policia.

Número de comunicat:
C-31/2019
Data: 
16/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend