SAP-FEPOL denuncia l’incompliment de la instrucció 9/2018 dins l’especialitat de trànsit

Des de la nostra organització sindical hem detectat que, el tant per cent de permanència mínima en els períodes de vacances, s'ha arrodonit sempre a la baixa sigui quin sigui el resultat, provocant que menys efectius del cos puguin accedir a les seves prioritats

Barcelona, 20 de febrer del 2019.-

La Secretaria de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) voldenunciar l’arrodoniment a la baixa que de manera general, s’està aplicant en l’exigència del 20% en els períodes de vacances, a les diferents ART.

A l’efecte, la nostra organització ha detectat que a l’hora de calcular el tant per cent dels efectius que poden per escamot realitzar un mateix períodes de vacances, s’estan arrodonint a la baixa els decimals sigui quin sigui el resultat, que s’ha de fer en el càlcul del 80% de permanència mínima. De ser cert s’estaria per tant, incomplint els criteris establerts a la instrucció de vacances del cos de mossos d’esquadra.

Si prou complicada és la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels membres del cos de mosso d’esquadra durant les vacances, més ho és amb els criteris que cada any s’estableixen a la instrucció de vacances (malgrat les esmenes que presentem des de la nostra organització sindical).

Però més ho és amb criteris unànimes com els que s’ha decidit aplicar segons sembla ser, a totes les ART. És per això que des de la nostra organització sindical ja hem instat a la Comissaria General de Mobilitat a informar-nos si són certs els extrems denunciats en aquest comunicat i a modificar-los en cas que així sigui.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) tal i com esmenéssim en la publicació de la darrera instrucció de vacances, considerem que és necessari donar la responsabilitat de gestió íntegra de les vacances dels efectius policials, als responsables de les Àrees a les quals estan adscrits. No fer-ho així, significa a més de no tenir una confiança suficient en els caps operatius dels sectors, dificultar la possibilitat que els membres del cos puguin gaudir de les vacances dins d’un ventall de possibilitats favorable als seus interessos.

Les vacances han de deixar de ser un problema de gestió interna del cos i només, amb la fórmula plantejada per la nostra organització sindical, ho podrà deixar de ser. Mentrestant, SAP-FEPOL instem a revisar totes les vacances i a garantir estrictament els criteris establerts a la Instrucció 9/2008 de 28 de desembre. Ni volem, ni permetrem que no es respectessin.

Número de comunicat:
C-32/2019
Data: 
20/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend