El greuge comparatiu entre mossos i bombers cada any que passa és més flagrant

Després que hagin estat publicades les retribucions de mossos i bombers en el DOGC, les diferències retributives entre els dos cossos s'han incrementat. Per tant hem tornat a exigir la convocatòria immediata de la Comissió de Seguiment de l'Acord del 2008

Barcelona, 3 d’abril del 2019.-

El mes de novembre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) feia evident el greuge comparatiu que el cos de mossos d’esquadra pateix, respecte el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i reclamava la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2008.

En l’escrit presentat per la nostra organització evidenciàvem que un bomber (C-14) cobrava 3.441,18 euros (bruts) més, que un policia de la Generalitat de Catalunya. Però és que a mesura que avança el temps sense donar compliment a l’Acord del 2008, la diferència augmenta.

Tal i com hem denunciat novament en un nou escrit adreçat ahir al Conseller d’Interior (número de registre 0716E/172/2019), un cop publicades al DOGC les retribucions d’ambdós cossos i després d’aplicar-se els increments retributius previstos al Decret Llei 3/2019 de 22 de gener, el greuge s’ha incrementat.

I és que el 2019, mentre que un mosso de la categoria C-14, percebrà 35.829,14 euros, un bomber cobrarà 39.334,88 euros, el que suposa una diferència de 3.505,74 euros. És a dir, de l’any 2018 al 2019, la diferència entre un mosso i un bomber s’ha incrementat un total de 64,56 euros.

Així mateix, les diferències entre caporals de mossos i caporals de bombers encara són  més elevades ja que, mentre que els primers percebran un total anual de 40.330,42 euros bruts, els segons cobraran un total de 44.053,02 euros, el que suposa una diferència de 3.722,6 euros.

Per tant, vistes i demostrades novament aquestes diferències, es demostra clarament que qualsevol increment retributiu aplicat amb caràcter bàsic al sector públic, el cos de mossos d’esquadra en surt novament perjudicat.

És per això que des de la nostra organització sindical hem tornat a instar al Conseller d’Interior a convocar la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2008. Una comissió encarregada (tal i com consta en el punt 5 de dit acord)  d’adequar l’equiparació salarial entre cossos de la Generalitat en cas que aquestes diferències persisteixin mentre l’acord estigui en vigor.

SAP-FEPOL ho té clar! L’equiparació retributiva entre mossos i bombers es va acordar entre sindicats i administració fa 11 anys. No equiparar-les, atempta clarament contra el sentit de l’Acord del 2008 i per tant, mentre això no es produeixi es mantindrà obert el conflicte col·lectiu.

ENLLAÇ A L’ESCRIT EN PDF: clica aquí

Número de comunicat:
C-59/2019
Data: 
03/04/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend