Preocupant: USPAC no considera oportuns els Protocols d’Assetjament Laboral ni Sexual en el cos de mossos d’esquadra

Davant les afirmacions d'USPAC en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral, des del SAP-FEPOL recordem que el Protocol de Funció Pública exclou específicament al cos de mossos d'esquadra i per tant, protocol·litzar aqest tipus d'assetjament és del tot imprescindible

Barcelona, 28 de maig del 2019.-

El passat 21 de maig del 2019 ha tingut lloc el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra, en el qual hi tenim representació totes les organitzacions sindicals.

Un dels punts tractats en aquest darrer Comitè ha estat el del Protocol d’Assetjament (laboral i per raó de sexe) del cos de mossos d’esquadra, dins del qual fins a dia d’avui i des de la seva creació s’hi han tractat més de vuitanta casos en el cos de mossos d’esquadra.

La sorpresa majúscula s’ha produït davant intervenció del representant d’USPAC qui (o bé per desconeixement o bé per irresponsabilitat) ha manifestat que la seva organització no considera oportuns aquests tipus de protocols.

Més sorprenent i preocupant ha estat quan USPAC ha equiparat els casos d’assetjament sexual i laboral simplement al de la resolució de conflictes, acabant dient incomprensiblement que per això ja hi ha una normativa de Funció Pública.

Davant d’aquest desgavell, els delegats del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) han rectificat ràpidament al d’USPAC, tot recordant-li la necessitat de regular aquestes situacions, més quan tal i com hauria de saber, “el protocol de Funció Pública d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina exclou expressament al cos de mossos d’esquadra i per tant no ens és d’aplicació”. És per això que és tant important tenir protocol·litzar exclusivament per al nostre col·lectiu situacions d’assetjament laboral i per raó de sexe.

A diferència d’USPAC, SAP-FEPOL, després que se’ns informés que aquests tipus de protocol s’ha activat quatre vegades des del darrer Comitè de Seguretat i Salut (14 de desembre) ha denunciat que dels més de vuitanta casos tractats al llarg de la història, estranyament en cap cas s’ha considerat i reconegut l’existència d’assetjament.

A l’efecte, des de la nostra organització sindical considerem que aquestes dades són una mostra de la manca de rigor per part de l’Administració a l’hora de prendre mesures, per reconèixer i evitar l’existència de casos d’assetjaments en el nostre col·lectiu.

Per tant, des del SAP-FEPOL instem a USPAC a rectificar i reconèixer la necessitat que el cos de mossos d’esquadra disposi de protocols específics contra l’assetjament laboral i contra l’assetjament per raó de sexe, més quan ja hauria de saber que el Protocol de Resolució de Conflictes no toca aquest tipus de problemàtiques.

Número de comunicat:
C-77/2019
Data: 
28/05/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend