SAP-FEPOL insta al Departament d’Interior a dotar els efectius de la RPCT d’EPI contra risc químc

La nostra orgnització sindical considera que cal actuar en prevenció i en cap cas s'ha d'esperar fer-ho, un cop s'hagi produït l'accident químic de qualsevol de les empreses desplegades per la Regió Policial.

Tarragona, 14 de juny del 2019.-

La Secció Sindical del SAP-FEPOL a la Regió Policial del Camp de Tarragona ha instat per escrit al Departament d’Interior a dotar els efectius policials d’equipament de protecció individual (EPI) contra risc químic. Donada l’alta indústria química de la zona de Tarragona, La Canonja, Alcover, la Pobla de Mafumet, Vilaseca, El Morell, Constantí, el Pla de Santa Maria, Valls, Flix Tortosa i Ulldecona (aquestes últimes a Terres de l’Ebre), la nostra organització sindical considera necessari dotar del diferent material que previngui als efectius policials de qualsevol risc.

En un escrit adreçat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior i en compliment de la normativa existent sobre aquesta matèria, la nostra organització sindical ha reclamat la dotació del següent material:

  • Adaptador facial (màscara facial) amb dispositiu filtrant per a gasos i vapors (front a gasos i vapors orgànics, gasos i vapors inorgànics, amoníac i els seus derivats, òxids de nitrogen entre d’altres
  • Filtre respiratori de color marró, gris, groc i verd (marcat amb les lletres ABEK) protecció front a gasos i vapors orgànics, inorgànics, gasos i vapors àcids, amoníacs i els seus derivats
  • Filtre respiratori de color marró, gris, groc, verd i blanc (filtre marcat amb les lletres ABEKP) protecció enfront de gasos i vapors orgànics, inorgànics, gasos i vapors àcids amoníacs i els seus derivats, partícules sòlides i líquides

Cal tenir present que per les funcions que realitza el cos de mossos d’esquadra, entre les quals hi ha la d’assegurar la seguretat ciutadana en la zona del risc o calamitat, garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment i garantir el control d’accessos i vigilància vial de les zones afectades és necessari dotar als efectius policials de tot el material sol·licitat. No fer-ho així significaria que s’està posant en risc la salut i la seguretat dels efectius policials.

A l’efecte SAP-FEPOL considera que cal treballar amb la prevenció necessària en previsió de fets relacionats amb tota la indústria química i no es pot esperar a actuar en reacció, un cop el fet s’hagi produït.

És per això que la nostra organització sindical ja ha advertit al Departamemt, que en cas de no donar compliment a la normativa existent en aquesta matèria, procedirem a posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball.

Número de comunicat:
E-50/2019
Data: 
14/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend