Que no es puguin aprovar o signar acords no significa que no es pugui negociar!

La nostra organització sindical ha instat al Departament a negociar i acostar postures, avançant la feina i no deixant-la a la constitució d'un nou Consell de Policia

Barcelona, 20 de juny del 2019.-

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia. La primera que es celebra, després de les eleccions sindicals del cos de mossos d’esquadra i que arriba passats sis mesos de la darrera (l’última data de 17 de gener).

Si una cosa ha quedat clara en aquesta sessió és que el Departament no vol signar acords fins que la nova composició del Consell de la Policia es faci efectiva, un cop s’escruti tot el vot que encara queda per comptabilitzar.

No obstant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’ha manifestat avui que el fet de no voler signar, no exclou la possibilitat de poder negociar. I és que des de la nostra organització sindical considerem i així ho hem expressat, que amb la gravetat de la situació actual, cal seure, parlar i negociar.

Negociar per avançar al màxim unes posicions que avui estan del tot distanciades. Negociar per avançar al màxim en l’increment del preu de les hores extraordinàries, en l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals que permeti fer front a les greus conseqüències que genera la manca d’efectius, en l’equiparació salarial amb la resta de cossos de la Generalitat (bombers), en l’aplicació del Q5 per a totes les unitats del cos, en la compensació per treballar en dies festius, etc.

En definitiva, que no es puguin o no es vulguin aprovar acords, no significa que no es pugui negociar per avançar al màxim, en l’elaboració d’un document que, un cop quedi constituït el nou Consell, s’aprovi i s’apliqui a la major brevetat possible.

Per tal de no excloure cap postura, des de la nostra organització sindical hem proposat fins i tot incorporar en la negociació als representants de totes aquelles organitzacions que tinguin clares possibilitats d’obtenir representació en el proper Consell.

Donada l’actual situació d’excepcionalitat per la qual passa el nostre col·lectiu cal incorporar en el procés negociador a tots aquelles organitzacions que, escrutat el vot presencial, tenen pràcticament assegurada la seva representativitat.

Per tant, des del SAP-FEPOL continuarem treballant per tal que la negociació es produeixi a la major brevetat possible, més si tenim en compte que una proposta d’acord a la qual es pogués arribar, caldria que passés tots els tràmits administratius, com és el de la Comissió de Retribucions i Depeses de Personal.

Número de comunicat:
C-81/2019
Data: 
20/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend