La Subdirecció General de Recursos Humans reconeix que les dades sobre denegació de permisos personals estan esbiaixades

La nostra organització sindical insisteix en la necessitat de demanar sempre per escrit els permisos d'assumptes personals i no preguntar abans si hi ha possibilitat que sigui concedit

Barcelona, 21 de juny del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat de manera reiterada la denegació sistemàtica dels permisos per assumptes personals dels membres del cos de mossos d’esquadra. Una denegació sistemàtica fruit de la manca d’efectius que pateix el nostre col·lectiu.

Després que la nostra organització sindical instés al Departament d’Interior i a la Subdirecció general de recursos humans a facilitar-nos les dades relatives als permisos denegats per assumptes personals l’any policial anterior, en el Consell de la Policia d’ahir se’ns va donar la resposta.

A l’efecte, la Subdirecció General de Recursos Humans ha reconegut que les dades relatives als AP denegats estan del tot esbiaixades, ja que han pogut comprovar que el tant per cent de denegacions és mínim. Dit d’una altra manera hi ha un alt percentatge de concessió de permisos d’assumptes personals, la qual cosa xoca frontalment contra les denúncies expressades per SAP-FEPOL.

Així mateix, la Subdirecció general va donar peu a la presentació de propostes per buscar un model o un sistema més objectiu que evidenciï l’afectació que té la manca d’efectius, sobre la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels membres del cos de mossos d’esquadra i la denegació sistemàtica dels permisos per assumptes personals.

Sobre aquesta possibilita, la nostra organització sempre ha denunciat que les dades estan esbiaixades i no mostren la realitat simplement perquè només es demanen per l’ATRI, els permisos que s’acaben concedint.

Per tant, SAP-FEPOL novament fa el recordatori a tot el col·lectiu que davant qualsevol necessitat de gaudir d’un permís és imprescindible demanar-ho per ATRI, malgrat ja se’ns hagi manifestat verbalment que no se’ns concedirà. Només així aconseguirem fer visible una realitat que ja portem masses anys patint i aguantant.

Preguntar primer a les Oficines de Suport i no fer el procediment administratiu per la plataforma en cas que ens hagi donat un no com a resposta, provoca el que ahir la pròpia Subdirecció general va reconèixer en el Consell de la Policia.

La manca d’efectius, a més de generar un increment de la càrrega de treball provoca un trencament constant de la vida familiar amb la laboral i la denegació sistemàtica de permisos (ja sigui d’AP o de qualsevol altre) és una de les formes amb les quals, les organitzacions sindicals podem demostrar-ho. Els assumptes personals no són un privilegi! Són un dret i la seva denegació ha de excepcional i justificada.

Número de comunicat:
C-83/2019
Data: 
21/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend