SAP-FEPOL reclama a la Directora de la Inspecció de Treball que tanqui comissaries per incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos

Així mateix s'ha reclamat que davant la inacció del Departament es procedeixi a sancionar-lo per infraccions greus i molt greus de la normativa vigent

Barcelona, 3 de juliol del 2019.-

En data de 2 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha demanat per escrit a la Directora General de la Inspecció de Treball Maria Luz Bataller Cifuentes que procedeixi a ordenar el tancament de totes aquelles comissaries del cos de mossos d’esquadra que incompleixen la normativa vigent sobre temperatures.

Cansats que cada estiu hàgim de denunciar les mateixes qüestions i que, malgrat denunciar-ho reiteradament al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior, la nostra organització sindical ha demanat a la Inspecció de Treball que s’actuï de manera immediata per tal de garantir les condicions mínimes de treball.

En aquest mateix escrit, la nostra organització sindical ha reportat les vegades que s’ha comunicat incompliments per part del Departament d’Interior de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decre6t 486/1997 sobre disposicions mínimes en els llocs de treball.

Les altes temperatures que pateixen els membres del cos de mossos d’esquadra superen en escreix el màxim de 27ºC que marca la normativa vigent, cosa que suposa un greu atemptat a la salut de les persones treballadores i de la ciutadania que ens visita.

Sala Girona, ABP Mataró, Cos de guàrdia del Departament d’Interior, CD L’Escala, ABP Mollet del Vallès, ABP Premià de Mar, OAC Calella, ABP Sant Martí, ABP Sants-Montjuïc, ABP Arenys de Mar, CD Salou, ABP Vilafranca del Penedès, CD Pineda de Mar, ABP Olot, CD Banyoles, ABP Girona, CD Viladecans, ABP Berga i CD Sant Vicenç dels Horts són moltes de les denúncies que des del SAP-FEPOL han estat presentades.

De totes elles, només dues han estat resoltes satisfactòriament (Mataró i OAC Calella). La resta, malgrat que en set d’elles ja s’ha efectuat la corresponent Inspecció de Treball, encara es continua incomplint de manera flagrant i vergonyosa la normativa vigent.

És per això que des de la nostra organització sindical s’ha instat directament a la Directora de la Inspecció de Treball a actuar amb la celeritat oportuna i per tant, ordeni el tancament immediat de totes aquelles dependències que no compleixin les garanties mínimes de treball.

Així mateix, SAP-FEPOL ha instat a la Directora Bataller que, davant la inacció manifesta del Departament d’Interior i en aplicació de l’article 2 del  Reial Decret Llei 5/2000 sancioni al Departament d’Interior per infraccions greus i molt greus.

Els membres del cos de mossos d’esquadra estem cansats de patir altíssimes temperatures a l’interior de les comissaries, arribant algunes d’elles a un nivell que atempten clarament contra la nostra salut.

Número de comunicat:
C-90/2019
Data: 
03/07/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend