El Tribunal Suprem dona una autèntica bufetada a USPAC per la seva acció jurídica

Malgrat el TSJC donava la raó a la nostra organització per no haver aportat USPAC cap prova que recolzés allò que sempre ha denunciat sobre l'Acord del 2015, aquesta va decidir presentar recurs davant del Suprem. Un Suprem que finalment ha acabat donant la raó a SAP-FEPOL, condemnant a USPAC a assumir les costes processals.

Barcelona, 5 de juliol del 2019.-

El principal objectiu de la “Unió Sindical” de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) és desprestigiar el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i tot allò que disti de la seva manera de fer.

Amb aquesta intenció, en data de 6 de març  i cinc dies abans de les eleccions sindicals, publicava un comunicat amb el títol “Admès a Tràmit el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra l’Acord de la Vergonya de 29-01-2015”.

Un recurs presentat contra un Acord que donava pas a les compensacions per treballar en dies festius, que retirava el Q5M, que limitava els canvis de planificació anuals, que modificava la seqüència de torns adequant-los als cicles circadians i que per tant millorava (en plena crisis econòmica) les condicions laborals del nostre col·lectiu.

Un recurs presentat malgrat la Sala del Contenciós i Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja deixava clar en sentència que, per contra del que USPAC denunciava, l’Acord del 2015 ni modificava el Decret 146/1996 d’horaris, ni tampoc el Decret 150/2010 de llicències, permisos i vacances. Simplement concretava la seva regulació.

No obstant, amb un moviment totalment electoralista, per benefici particular i sense tenir en compte l’interès col·lectiu, aquesta organització sindical va presentar recurs davant del Tribunal Suprem, posant en risc les millores signades en l’Acord del 2015.

Un recurs alhora totalment temerari, més quan un dels argument del propi TSJC per fallar contra els arguments d’USPAC era que aquesta “no havia aportat cap prova que recolzés les seves afirmacions, motiu pel qual no podien prosperar les seves pretensions (…)”.

Ara, el Tribunal Suprem ha confirmat els extrems expressats pel TSJC i en una Provisió Judicial demolidora i que suposa una autèntica bufetada als serveis jurídics de la USPAC, condemna a aquesta organització sindical a pagar i assumir les costes de tot el procediment.

Per tant, allò que SAP-FEPOL sempre ha defensat en relació a l’Acord del 2015 finalment s’ha acabat confirmant. Fins a tal punt ha estat així, que el propi Tribunal Suprem ha condemnat a USPAC a les costes processals, fixant la quantitat que haurà de pagar a la nostra organització (com a part recorreguda), en el triple de les que haurà de pagar a l’Administració.

Com hem fet sempre, SAP-FEPOL destinarà els diners rebuts d’USPAC al Fons de Garantia i Subsidi al qual tenen dret tots els afiliats i afiliades, molts dels quals i especialment aquells i aquelles que han pogut deixar de fer el Q5M, ens han agraït la signatura de l’Acord del 2015.

Número de comunicat:
C-92/2019
Data: 
05/07/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend