Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 5 de juliol del 2019

Resum dels punts tractats en el darrer CSSL celebrat el passat 5 de juliol

Barcelona, 12 de juliol del 2019.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) us informem quines són les principals qüestions que s’han tractat en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del cos de mossos d’esquadra.

  • Exàmens de salut i atenció psicològica.

A dia d’avui s’han realitzat cinc-cents trenta-set (537) exàmens de salut. Tres-cents cinquanta-dos (352) a Barcelona, cent vint-i-dos (122) a Lleida, vint-i-tres (23) a Girona i quaranta (40) a Tarragona.

Per altra banda s’han atès trenta-dos (32) nous casos que fan un total de dos-cents cinquanta-set (257) en aquest 2019.

  • Avaluació de Riscos Psicosocials.

Per manament de la Inspecció de Treball de Tarragona es farà una avaluació de riscos psicosocials, iniciant-se primer en aquesta Regió Policial per seguir després a tota la PG-ME.

L’encarregada de la seva coordinació serà la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut i per dur-la a terme es repartiran una sèrie de qüestionaris que es complimentaran (des de qualsevol dispositiu que no estigui connectat a la DGP) de manera anònima.

S’iniciarà el proper 7 d’octubre i aquesta avaluació no té cap altra finalitat que la pròpia de la prevenció de riscos laborals. A l’efecte serà totalment confidencial i per aquells que la realitzeu, es compensarà amb una (1) hora de treball.

  • Protocol d’assetjament laboral.

De totes les organitzacions sindicals, només SAP-FEPOL i USPAC han presentat esmenes al redactat inicial proposat per l’Administració. Les quatre esmenes presentades per la nostra organització han estat acceptades. No així les presentades per USPAC, la qual continua insistint en el fet que, per al cos de mossos, no són necessaris aquests tipus de protocols.

Des de la nostra organització sindical insistim en la necessitat de tenir-los ja que, tal i com informéssim en el comunicat 77/2019, el protocol de Funció Pública d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina, exclou expressament al cos de mossos d’esquadra i per tant no ens és d’aplicació.

A més de les esmenes presentades per escrit, en aquesta mateixa reunió, els representants el SAP-FEPOL n’han presentat dues més. La primera d’elles relativa a mesures cautelars i la segona per assegurar que un representant sindical estigui present en la Comissió d’Investigació Interna.

  • Lipoatròfia

Per al vostre coneixement cal que tots aquells i aquelles que patiu aquesta patologia, si en dos anys no queda resolta (curada), ASEPEYO la reconeix com a lesió crònica.

  • Taquilles o armariets.

És la Comissió de Subministrament qui decideix les característiques que han de complir. Des del SAP-FEPOL hem reclamat un nou estudi de les taquilles que permeti una nova homologació del Departament d’Interior. A l’efecte hem denunciat que l’homologació actual és de l’època que no es disposava de material com són les armilles antibales.

  • Guants antitall.

A principis de novembre arribaran per a tota la resta del Cos que a dia d’avui encara no els tinguin.

  • Problemes en la climatització de les comissaries.

Després que SAP-FEPOL hagi denunciat públicament la mala gestió que des del Departament d’Interior s’està fent sobre aquesta qüestió i després que s’hagi instat a la Directora de la Inspecció de Treball que tanqui totes aquelles instal·lacions que no compleixen amb la normativa, l’Administració ha justificat els problemes a les altes temperatures i l’onada de calor.

Recordem que la nostra organització a l’inici de cada campanya d’estiu hem hagut de denunciar sempre els mateixos problemes i a l’efecte hem exigit el compliment de la normativa actual que determina un màxim de 27ºC en totes les estances de les comissaries. Per tant, en virtut d’aquesta pròpia normativa l’Administració pot tancar tots aquells espais que sobrepassin el límit, però d’això no se’n vol sentir a parlar.

Per tant, SAP-FEPOL continuarà posant en coneixement de la Inspecció de Treball aquesta greu situació i, tal i com ja hem fet els anys anteriors, tornem a reclamar un Pla Estratègic d’Infraestructures per tal de poder-les actualitzar de forma correcta.

  • Altres temes.

– Formigues a UI Granollers: l’empresa encarregada ha fet un nou tractament el 3 de juliol.

– Medicions Sala Complex Central: L’Administració ens assegura que les mesures són les correctes.

– Magatzem de drogues a Policia Científica Complex Central: Després que SAP-FEPOL ho denunciés en el darrer CSSL, l’Administració ens comunica que cal una actuació per part d’Infraestructures.

– Drogotest Científica ABP: La Prefectura estudiarà si hi ha manca d’informació en la manera d’utilitzar-los.

Número de comunicat:
C-97/2019
Data: 
12/07/2019


Send this to a friend