La SGRH reconeix errors en la planificació del romanent i preveu un avançament de la publicació de la instrucció de vacances

El mes de maig la nostra organització denunciava la planificació de romanent les setmanes anteriors i posteriors a les dels períodes de vacances.

Barcelona, 30 de juliol del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en data de 3 de maig denunciava a la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) certes disfuncions en la planificació del romanent i dels períodes de vacances dels membres del cos de mossos d’esquadra.

Més concretament la nostra organització sindical denunciava que, com a conseqüència de publicar-se excessivament tard la instrucció de les vacances, s’havien detectat casos en els quals, efectius “policials adscrits a un horari especial flexible havien estat convocats a treballar en romanent, les setmanes anteriors i posteriors dels períodes de vacances atorgats. Una qüestió expressament prohibida segons la nostra normativa interna”.

A l’efecte, en aquest escrit de 3 de maig, SAP-FEPOL exigia en primer lloc respectar les setmanes de festa (anterior i posterior) a la dels cicles de vacances, així com també avançar la publicació de la instrucció, per tal que les Oficines de Suport poguessin realitzar la planificació anual amb les vacances ja concedides.

Doncs bé! Segons resposta facilitada per escrit de 2 de juliol de la Subdirecció General de Recursos Humans, aquesta ha reconegut de manera implícita els errors denunciats per la nostra organització sindical.

A l’efecte la Subdirecció s’ha compromès a treballar en l’elaboració de la instrucció de vacances “per tal que el proper any policial 2020 es publiquin els cicles de vacances amb una major antelació per tal que les oficines de suport puguin realitzar la planificació de les vacances concedides amb un marge de temps suficient per evitar eventuals disfuncions”.

Per tant, des de la nostra organització sindical esperem que aquest avançament sigui suficientment ampli com perquè, tal i com vam reclamar en el mateix escrit de 3 de maig, la planificació anual es faci amb les vacances ja concedides (previ a cada 1 de febrer). En tot cas valorem positivament que la SGRH hagi reconegut les disfuncions denunciades per la nostra organització i treballi per tal que no es tornin a repetir.

Data: 
30/07/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend