L’Administració reparteix les màscares i els filtres de protecció contra risc químic als efectius de la RP Camp de Tarragona

Després de l'escrit presentat per la nostra organització sindical denunciant l'incompliment de la norma sobre aquesta matèria, la SGRH ens confirma que el material sol·licitat ja ha estat repartit

Tarragona, 5 d’agost del 2019.-

El passat 14 de juny, i després d’un incident químic amb fuita d’amoníac a la indústria petroquímica del Camp de Tarragona, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) registrava un escrit reclamant la necessitat de dotar als efectius policials d’aquesta regió, d’equips de protecció individual que garantís la integritat física dels efectius policials en cas d’accident.

En aquest escrit, la nostra organització sindical reclamava la immediata dotació d’aquest tipus de material, després que els membres del cos de mossos d’esquadra haguessin d’assistir a un incident químic, sense cap mena de protecció (ni ocular, ni de respiració) .

En data de 29 de juliol, la Subdirecció General de Recursos Humans (en resposta a l’escrit presentat) ens ha comunicat que a dia d’avui s’han posat a disposició dels efectius de la Regió Policial del Camp de Tarragona màscares i filtres respiratoris antigàs.

Aquest tipus de material s’han redistribuït amb punts de concentració en les diferents comissaries de la Regió Policial, així com també de manera unipersonal per als efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

En tant que, tal i com vam denunciar en l’escrit de 14 de juny, el fet de no dotar d’aquest tipus de material als efectius policials suposava l’incompliment de diversa normativa relacionada amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, des del SAP-FEPOL valorem de manera positiva l’actuació de l’Administració. No haver-ho fet així hagués suposat (tal i com així vam manifestar en el mateix escrit) la presentació immediata d’una denúncia davant la Inspecció de Treball.

Cal recordar que, en cas d’accident químic el cos de mossos d’esquadra té (entre d’altres funcions) les d’assegurar la seguretat ciutadana en la zona de risc o calamitat, la de garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment, la de preservació d’indicis o la de dirigir i organitzar (si calgués) l’evacuació de la població.

No disposar d’aquest tipus de material posava en greu risc la seguretat i la salut dels membres del cos, tal i com va succeir en l’incident denunciat en l’escrit amb número de registre 0716E/244/2019, quan davant d’una fuita d’amoníac, els serveis de seguretat de l’empresa afectada duien equips de respiració autònoma (com els lliurats després de la nostra denúncia), i els efectius policials hi van anar sense cap mena de protecció ni ocular, ni tampoc de respiració. Aspecte que la nostra organització sindical no estava disposada a tolerar.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí

Número de comunicat:
C-111/2019
Data: 
05/08/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend