La Inspecció de Treball finalitza els informes i confirma la necessitat d’aprovar la jubilació anticipada per al cos de mossos d’esquadra

En la resposta facilitada a la nostra organització sindical, la Inspecció de Treball conclou la necessitat d'avançar l'edat de jubilació per al cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 16 d’agost del 2019.-

Avui, 16 d’agost la Inspecció de Treball de la Seguretat Social ha donat resposta a les demandes del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en relació la jubilació anticipada per al cos de mossos d’esquadra.

Tal i com des d’un inici ha defensat la nostra organització sindical, la Inspecció de Treball ha determinat que “de les actuacions inspectores realitzades es pot concloure que s’han constatat elevats riscos (penositat, perillositat, toxicitat i insalubritat) tornicitat i nocturnitat, en un número important d’actuacions pròpies del cos de mossos d’esquadra.

Per tant ja amb aquestes primeres conclusions, sumat al fet al que “no s’han concretat, ni definit, així com tampoc existeix una relació clara i específica de llocs de treball que puguin ser coberts en segona activitat”, la Inspecció de Treball ha justificat la necessitat d’aprovar la jubilació anticipada per al cos de mossos.

Així mateix, en aquesta mateixa resposta l’organisme inspector coincideix amb SAP-FEPOL i remarca el greuge comparatiu, en relació a l’Ertzaintza, bombers o Policia Local que podria suposar el fet de no aprovar-se per a la Policia de la Generalitat, la jubilació anticipada. Més quan alguns d’aquests cossos porten gaudint d’aquest dret des del 2010.

Per tots aquests extrems, la Inspecció de Treball (confirmant el que se’ns va manifestar en la reunió del passat 17 de maig) ha conclòs que els membres del cos de mossos d’esquadra poden reduir la seva edat de jubilació, amb aplicació de coeficients reductors.

Per tant, amb aquest darrer informe assolit per SAP-FEPOL, les Administracions finalitzen tots els estudis necessaris per tal que la Policia de la Generalitat assoleixi un dret i una reivindicació històrica.

És per això que des de la nostra organització sindical ens sentim molt satisfets de les conclusions de la Inspecció de Treball, així com també de la feina feta en aquesta matèria.

Ara esperem que la reunió entre el Departament d’Interior i la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social s’acabi produint, tal i com així ja vam demanar el 24 de gener al Secretari d’Estat Octavio Granado i se’ns va confirmar en el Consell de la Policia de 20 de juny. Des del SAP-FEPOL seguirem treballant per tal que es produeixi el més aviat possible.

ENLLAÇ A PDF DE LA RESPOSTA: clica aquí

Número de comunicat:
C-118/2019
Data: 
16/08/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend