La Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL reclama un increment de la puntuació de l’experiència professional en el proper concurs d’ARRO

Davant la convocatòria del concurs d'ARRO, SAP-FEPOL torna a reclamar que es valori més l'experiència professional, eliminant el topall màxim actual

Barcelona, 17 de setembre del 2019.-

En la darrera sessió del Consell de la Policia celebrada el passat 20 de juny, la Subdirecció General de Recursos Humans ens va informar del cronograma de convocatòries i concursos propers, entre els quals hi figurava per aquest proper mes d’octubre el de l’especialitat de Protecció de Persones i Bens (ARRO).

En quan a les bases, si una qüestió ha estat àmpliament reclamada pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) és la millora de la puntuació de l’experiència professional en l’especialitat, la qual i segons les bases dels concursos publicats des de l’any 2005 sempre ha contemplat que “per accedir a llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i bens es valora el temps treballat en 0,25 punts  per trimestre complet, fins a 9 punts com a màxim“.

Des de la nostra organització sindical i des de la Secretaria d’Ordre Públic sempre hem considerat la necessitat de millorar aquest barem i a l’efecte, històricament hem fet arribar propostes per tal que l’antiguitat tingui un major pes dins la puntuació total (igual que per a la resta de concursos).

Doncs bé! Amb un nou concurs a les portes (si el cronograma no es modifica), SAP-FEPOL ha tornat a presentar un nou escrit a l’Administració en data de 4 de setembre  reclamant l’eliminació a les properes bases, del topall màxim d’experiència professional i l’ampliació de la puntuació total dels efectius. A l’efecte, considerem aquesta necessitat més quan un efectiu policial assoleix la puntuació màxima, amb una experiència professional de 4 anys i 6 mesos.

Des de la Secretaria d’Ordre Públic de la nostra organització sindical, coincidint amb l’opinió dels efectius que representem, creiem necessari donar més importància a l’experiència professional, ja que no té cap mena de sentit que en quan a aquest criteri, un efectiu amb 10 anys d’experiència professional obtingui la mateixa puntuació en un concurs, que un altre que porta menys de la meitat del temps a l’especialitat.

Tal i com s’ha traslladat a l’Administració en aquest nou escrit, considerem l’experiència professional un valor importantíssim (no només en aquesta especialitat, sinó també a la resta del cos) i per tant, cal valorar-la com es mereix en tots els processos selectius.

 

Número de comunicat:
E-65/2019
Data: 
17/09/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend