Rates al CP de Quatre Camins

Després de detectar-se la presència de rates de grans dimensions al CP de Quatre Camins, SAP-FEPOL ha instat al Departament d'Interior a solucionar ràpidament aquesta situació

Barcelona, 18 de setembre del 2019.-

Durant bona part de l’estiu i sobre tot durant el mes d’agost i setembre d’ enguany s’han vist rates de grans dimensions, voltant per la sala i la resta de dependències destinades a l’Àrea de vigilància del Centre Penitenciari de Quatre Camins.

No cal posar de manifests que es tracta d’un greu problema d’higiene, que al mateix temps, pot comportar greus problemes de salut, per infeccions o altres malalties als efectius que hi presten servei. És sabut que els excrements, partícules aerosolitzades, o restes d’aquest animals, poden contaminar els aliments, la roba i els llocs on es troben.

A més a més, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) som coneixedor que els fets s’han posat de manifest, per part dels treballadors, mitjançant una nota informativa de data de 17 de setembre.

És per això que, recolzant les queixes dels efectius policials, des de la nostra organització sindical avui hem presentat un escrit de denúncia a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior per tal que es doni una immediata solució a aquesta situació.

A l’efecte, el Departament de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del SAP-FEPOL ha instat al Departament d’Interior a:

  • Es porti a terme la neteja i desinfecció de les dependències, amb la màxima celeritat, per evitar el risc de contagi que malalties com poden ser salmonel·la, leptospirosis, febres, etc.

  • Se’ns informi de les actuacions que es duran a terme per tal de procedir a la neteja i desinfecció.

  • Tal hi com estableix l’article 3 del RD 486/1997, en el seu Capítol II, li recordem que “És obligació de l’empresari adoptar les mesures necessàries per què l’ utilització dels llocs de treball no originin riscos per la seguretat i salut dels treballadors”.

La nostra organització sindical estarà pendent d’una resposta ràpida del Departament.

Número de comunicat:
E-68/2019
Data: 
18/09/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend