Consell de la Policia de 20 de setembre del 2019

Resum de la sessió ordinària del Consell de la Policia celebrada en data de 20 de setembre del 2019

Barcelona, 20 de setembre del 2019.-

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que s’han tractat.

 • Devolució pagues extraordinàries, FAS i complement de productivitat.

Tal i com està signat pels sindicats amb representació a la Mesa General de la Funció Pública i tal i com se’ns comuniqués ja, en la darrera sessió del Consell del mes de juny, el octubre es pagarà el 30% de la paga del 2013. Amb aquest tant per cent s’haurà retornat de la paga del 2013 un total del 40%, mentre que el 60% restant es pagarà durant l’any 2020.

Pel què respecta a la paga retallada del 2014, el 55% es pagarà el 2021 i el 45% últim al 2022. S’ha recordat que mentre que el complement de productivitat també es retornarà, el FAS encara continua suspès per la Llei de pressupostos del 2017.

 • Deute Estat – Generalitat per competències en seguretat.

Des de la nostra organització hem reclamat saber quin és el deute total que el Govern de l’Estat té a dia d’avui amb el de la Generalitat, per la transferència de les competència que a dia d’avui realitza el cos de mossos d’esquadra.

Segons se’ns ha informat, el Govern de l’Estat deu a dia d’avui a la Generalitat un total 895M d’Euros. D’aquests, en la Junta de Seguretat de 26 de setembre del 2018, els representants de l’Estat es van comprometre a pagar de moment (mitjançant previsió pressupostària) 150M d’euros. Al no haver-se aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, aquesta quantitat encara no ha estat retornada.

 • Estat de les convocatòries.

Se’ns comunica la nova promoció de 750 noves places d’accés al cos. Així mateix continua la previsió per aquest proper mes d’octubre de promocions per a les categories de caporals, sergents i sots-inspectors, així com també processos per a les especialitats de protecció de persones i bens i trànsit.

 • Negociació de les condicions laborals.

El punt més important del Consell ha estat de nou una nova puntada de peu endavant. Malgrat la nostra organització sindical esperava (tal i com ja vam manifestar en un comunicat anterior) que es presentés avui una proposta d’acord, el Departament d’Interior no ho ha considerat oportú.

A l’efecte el Departament ha proposat posar com a data límit l’11 d’octubre per veure si el Jutjat de Tarragona que investiga el procés electoral es defineix al respecte. En cas que no hi hagi un posicionament judicial sobre la querella criminal presentada per USPAC, el Departament d’Interior ens convocarà ara sí, per reiniciar les negociacions.

Malgrat la resta d’organitzacions sindicals han vist amb bons ulls aquesta decisió, des del SAP-FEPOL hem reiterat els extrems manifestats ja en el darrer Consell del mes de juny. A l’efecte considerem que la capacitat negociadora recau sobre les organitzacions sindicals i no sobre els consellers i conselleres.

Per tant res no torba a que es pugui negociar ja. Així mateix hem recordat els extrems que el propi Departament, després de les mobilitzacions del 14 de març, ens va manifestar en una reunió. La proposta d’acord que llavors ja estava pràcticament acabada, ja es pot presentar per poder-la treballar. Malgrat però la nostra insistència, el Departament s’emplaça a l’11 d’octubre com a data límit per reprendre les negociacions.

 • Denegació de permisos d’assumptes personals.

Des del SAP-FEPOL hem continuat denunciant la denegació sistemàtica dels permisos d’assumptes personals per la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra. Des de l’Administració, coneixedors que les dades sobre denegació de permisos no es correspon a la realitat, ha manifestat que només els queda recórrer a la pedagogia per fer-les més reals.

Per tant, companyes i companys! Us tornem a recordar que si necessiteu un AP el demaneu SEMPRE per escrit. No el demaneu primer verbalment i espereu a la resposta per demanar-lo per escrit. De fer-ho així, les dades continuaran amagant una realitat que ja fa masses anys que venim denunciant.

 • Bossa d’hores estructurals.

SAP i SEIME hem tornat a exigir una bossa d’hores estructurals per pal·liar la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra. Tal i com així venim fent de manera reiterada i amb més intensitat des del 2016, la nostra organització sindical ha exigit l’aprovació d’aquesta mesura, de manera urgent.

Lluny d’escoltar les nostres peticions, la línia escollida pel Departament és la de publicar noves promocions d’accés al cos, per ampliar l’actual plantilla. Lluny d’estar en contra d’aquesta línia, des del SAP-FEPOL s’ha insistit en la necessitat d’aprovar mesures urgents (d’aplicació immediata) i més, si tenim en compte que aquesta nova promoció de 750 efectius no trepitjarà el carrer fins d’aquí dos anys.

La nostra organització ha estat contundent al dirigir-se específicament als membres del Consell i més, als qui hi assisteixen en representació del Departament d’Economia, dels quals s’ha criticat que malgrat haver-li demanat reiteradament una reunió al Vicepresident, aquest no ens hagi volgut rebre.

Així mateix hem tornat a reclamar al Consell que se’ns facilitin les dades de cobertura mínima de cadascuna de les comissaries del cos de mossos d’esquadra. Unes dades que, de manera intencionada, no se’ns faciliten per fer evitar fer evident la situació que venen aguantant els membres del cos de mossos d’esquadra.

 • Compensació per treballar 12 hores en cap de setmana.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat l’impagament d’aquest dret. A l’efecte l’Administració ha reconegut que, per problemes “tècnics” no s’ha pogut pagar des del mes de maig. No obstant s’han compromès a pagar-ho per posar-se al dia.

Des de la nostra organització sindical hem reclamat que aquest concepte es pagui segons estableix el Decret d’Indemnitzacions per raó de servei o en qualsevol cas, tal i com es paguen les nits (als dos mesos).

 • Fundació del cos de mossos d’esquadra.

A preguntes de la nostra organització sindical s’ha informat al Consell, que els Estatuts de la nova Fundació del cos es troben actualment a la Coordinadora Catalana de Fundacions, un dels lletrats de la qual els està revisant.

El proper 4 d’octubre, la Comissaria General de Relacions Institucionals té prevista una reunió amb la Coordinadora Catalana on es farà el retorn dels Estatuts presentats.

 • Canvi de dependència operativa del Grup Regional de Motos de Barcelona.

SAP-FEPOL ha tornat a instar al Departament a reconèixer l’especificitat del Grup Regional de Motos, tot fent referència a les reunions, escrits i propostes presentades per nosaltres fins el moment.

El Comissari en Cap del cos reconeix que Barcelona, per les condicions específiques que té, s’ha de valorar d’una manera singular. És per això que s’està estudiant a dia d’avui la possibilitat de mantenir l’actual estructura regional o per contra, si és necessari modificar-la.

Des de la nostra organització sindical esperem que sobre aquesta qüestió, se’ns tingui informats en tant que aquesta preocupa i força, als membres del cos destinats a la RPMB.

 • Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona.

A l’igual que el punt anterior, el Comissari Cap del cos ha reconegut que l’actual model de l’Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona està en entredit. És per això que des de la Prefectura s’està valorant la possibilitat de modificar-la. Des del SAP-FEPOL esperem igualment que se’ns faci partícips i puguem presentar les nostres propostes.

 • Dispositiu TOGA.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar la necessitat d’adreçar-se al TSJC per demanar l’extinció d’aquest dispositiu o, en el seu defecte, la seva modificació. Des de la nostra organització sindical hem proposat que, en cas que no es pugui donar per finalitzat aquest dispositiu, es proposi que es pugui fer amb una vigilància dinàmica i no estàtica com fins ara. Així mateix hem tornat a reclamar que aquest dispositiu passi a fer-se (si es manté) amb hores extraordinàries.

El Comissari en Cap ens ha reconegut que si bé aquest dispositiu suposa un esforç per al cos de mossos d’esquadra, les circumstàncies i els fets que el van motivar no han desaparegut. El context polític i social actual fan que el dispositiu es mantingui.

Per altra banda, i després de la resposta rebuda en data de 27 de juny a un escrit presentat, SAP-FEPOL ha demanat que tots aquells efectius que es troben en una situació especial de Segona Activitat no hagin de realitzar aquest servei, ja que en cas d’haver de fer front a una incident, no estan en condicions de fer-ho en les millors condicions. La Prefectura s’ha compromès a donar-nos resposta.

 • Informació sobre el Pla Estratègic “Barcelona ciutat segura”.

El Departament d’Interior ens ha manifestat que, després de la reunió realitzada el passat 4 de setembre, s’està elaborant un document (juntament amb l’Ajuntament de Barcelona) per fer front a l’actual situació d’inseguretat.

Des del SAP-FEPOL, lluny de posicionar-nos en contra de la reunió realitzada, hem manifestat la nostra decepció per no haver estat convidats. Considerem que aquells que representem a les treballadores i als treballadors, els quals seran els que hauran d’executar la part principal del Pla Estratègic, no hagin estat tinguts en compte i la seva veu no hagi estat escoltada.

 • Competències en aigües territorials de Catalunya.

SAP-FEPOL ha denunciat al Consell els extrems ocorreguts en la darrera Comissió Nacional de Coordinació de Policia Judicial del passat 12 de març del 2019. Recordem que en aquesta es va atorgar de manera exclusiva la competència de Policia Judicial en el mar territorial a la Guàrdia Civil, mentre que per al cos de mossos d’esquadra únicament es van deixar les competències en policia administrativa.

Des de la nostra organització sindical s’ha agraït el paper que el Conseller (en defensa de les nostres competències) va fer en dita Comissió. Què passaria si ara, en aquesta mateixa Comissió es determinés que és la Guàrdia Civil la competent en Policia Judicial sobre totes les carreteres que gestiona Fomento? És per això que hem reclamat una actuació conjunta en el Parlament de Catalunya per tal de realitzar les modificacions normatives que garanteixin el compliment de la Llei 10/1944 i de l’Estatut d’Autonomia.

Aquests han estat els punts més rellevants tractats en aquest Consell de la Policia. Des del SAP-FEPOL ens hagués agradat sortir avui amb una proposta d’Acord que millori les condicions laborals del cos. No obstant nosaltres, juntament amb les organitzacions que estem a dia d’avui en unitat d’acció sindical, estem preparats per afrontar una negociació que es preveu si més no, intensa.

Número de comunicat:
C-124/2019
Data: 
20/09/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend