Resum de la reunió de la Subcomissió de materials i equipaments de 26 de setembre

En aquesta reunió s'han tractat entre d'altres qüestions els cascs d'ordre públic, la nova uniformitat, les armilles anti-trauma, el nou vestuari dels efectius d'ACSO, els escuts de trànsit i el rènting de vehicles.

Barcelona, 27 de setembre del 2019.-

En data de 26 de setembre s’ha celebrat la darrera reunió de la Subcomissió de Materials i Equipaments del cos de mossos d’esquadra, la qual recordem que (creada a petició de SAP-FEPOL) depèn directament del Comitè de Seguretat i Salut del Departament d’Interior. Les qüestions tractades en aquesta reunió són les següents:

  • Casc d’ordre públic.

Se’ns informa que els cascs d’ordre públic estan pendents de licitar a l’espera de partida pressupostaria. Tot el plec de condicions tècniques i administraves es troben a punt i resta l’aprovació dels responsables econòmics per tal de poder fer efectiva la compra.

La intenció és fer una primera adquisició de 500 unitats de cara al 2020 i una segona de 500 més de cara al 2021, amb les seves corresponents proteccions i pantalles. El model s’ha decidit desprès de fer diferents proves.

SAP-FEPOL manifesta que s’ha posat en contacte amb FEDUR i aquets els han manifestat de forma escrita, que la carcassa dels cascs té una vida útil de deu anys i les pantalles de tres si han tingut una exposició a reig UV. Se’ns diu que les pantalles es canvien cada cinc anys.

  • Nova uniformitat.

Respecte a la nova uniformitat, se’ns deixa molt clar, que tot el vestuari està apunt per ser licitat i els plecs tècnics i administratius estan fets. Com passa amb els cascs, tot el procés està pendent de la partida pressupostaria corresponent. També, se’ns informa que s’estan estudiant nous teixits, més transpirables, de cara a fer roba que millori el comportament i la comoditat amb les armilles antibales posades.

Sobre el vestuari de la nova promoció no es farà res fins que portin un més a l’escola, ja que alguns d’ells ho deixen durant aquest temps. Un cop passat aquest primer mes es farà l’amidament.

Sobre la manca de funda d’armilles antibales de l’ultima promoció ja s’han adquirit i s’entregaran en breu.

SAP-FEPOL i SEIME proposen, tal hi com es fa al cos de bombers, que les unitats que el seu vestuari pot patir afectacions de substàncies tòxiques o biològiques (com és el cas de les unitats de custòdia, tir, científica, etc.) es faci una adquisició per rènting de la roba i que l’empresa propietària sigui la responsable de la seva neteja i reposició. Cal recordar, i així ho ha fet la nostra organització en la reunió, que algunes de les substàncies, tant tòxiques com biològiques, poden contaminar les rentadores d’us domèstic.

  • Armilles anti-trauma.

Les del tipus MK Duet, qui vulgui se li traurà el paquet balístic, les de la marca BONOWI i Duralumini, se’ls dotarà de fundes noves. Aquestes fundes seran ignífugues i amb sistema “mole”. Aquestes actuacions es volen dur a terme durant el primer trimestre del 2020.

  • Vestuari ACSO.

En referència al vestuari d’ACSO està tot licitat inicialment, a l’espera del període de reclamació que preveu la legislació vigents de trenta dies. Un cop finalitzat aquest període, sempre i quan no hi hagi cap tipus de reclamació, es procedirà a fer la seva compra.

Les granotes d’ARRO i BRIMO es farà entrega de tres unitats i es deixaran unes quantes als magatzems en previsió.

  • Aparells audiovisuals.

Pel què fa l’adquisició d’aparells audiovisuals (càmeres fotogràfiques) està en la fase d’adjudicació. El criteri de model, marca i tipus que s’ha fet servir per l’adquisició han estat fitxats per la Unitat de Policia Científica.

  • Rènting de vehicles.

Està tot el procés de licitació a punt, en espera de disposar de la partida pressupostaria. Inicialment, es vol fer un rentin per 500 vehicles, que es distribuirien en USC, ARRO, BRIMO i TRÀNSIT. En una segona fase es faria l’adquisició de 500 a 700 més, sempre segons disponibilitat pressupostaria.

  • Escuts de trànsit.

S’ha creat una instrucció per la col·locació dels escuts de trànsit. Es farà entrega de 3 unitats per efectiu i de sistemes de velcro perquè es cusin a la roba.

Segons fiscalia, vol que les actuacions de trànsit amb persones amb efectes d’alcohol i drogues es faci la seva gravació, per tal de poder comprovar els símptomes que presenten. Per tal d’iniciar aquest procés, es farà una prova pilot que encara estar per definir.

Respecte els equips de protecció per actuacions en pla SECTA, PENTA o altres, se’ns informa que es van crear uns kits amb peücs, granota, guants, mascara, etc.. que aquest no es van arribar a fer servir, però,  que a dia d’avui es té l’ intenció de col·locar dos unitats del kit en cada vehicles rentin que es vagi adquirint. A més a més, també se’ns diu que en aquest vehicles portaran de dotació  dos cascs per possibles actuacions de les unitats d’USC.

Aquests han estat els punts tractats. Per ampliar la informació us podeu adreçar als delegats i delegades de la nostra organització sindical que tenim desplegats a les comissaries.

Número de comunicat:
C-130/2019
Data: 
27/09/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend