SAP-FEPOL denuncia judicialment el Pla Operatiu Minerva i insta al Jutjat Contenciós Administratiu a aturar la seva execució

La nostra organització sindical ha demanat mesures provisionals al Jutat per tal d'aturar de manera immediata l'execució del Pla Operatiu per vulneració del Decret 146/1996 i del dret a la negociació col·lectiva

Barcelona, 1 d’octubre del 2019.-

Els serveis jurídics del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) han presentat demanada davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, contra la Resolució del ja dimitit Director General de Policia Andreu Joan Martínez de data de 27 de setembre,  per la qual es modifica la distribució de la jornada diària de treball de les persones membres del cos de mossos d’esquadra en el Pla Operatiu Minerva.

Una resolució que entre d’altres aspectes provoca modificacions horàries, novament un  nivell d’exigència màxima als membres de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra i  és especialment lesiva, contra la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels efectius destinats a les Àrees Regionals de Recursos Operatius.

A l’efecte, des del SAP-FEPOL (tal i com verbalitzéssim en la reunió que ahir va tenir lloc en el Complex Central) considerem que la Resolució del Director General atempta de manera flagrant contra el Decret 146/1996, així com també contra el dret que les organitzacions sindicals representatives tenim a la negociació col·lectiva.

És per això que els serveis jurídics de la nostra organització sindical, en la demanda presentada avui davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, ha demanat a l’autoritat judicial que apliqui mesures provisionalíssimes que aturin (en previsió de la presumpta vulneració dels nostres drets, alguns d’ells fonamentals)  l’aplicació de la Resolució de 27 de setembre.

La nostra organització ha presentat demanda judicial, en defensa dels drets dels membres del cos de mossos d’esquadra, ja que sota cap circumstància es pot justificar la Resolució del Director General en les necessitats del servei i menys quan NO ens trobem davant fets sobtats o imprevistos, coneguts amb una antelació inferior als tres dies, aliens a la planificació, l’organització i el funcionament del cos de mossos d’esquadra.

Precisament la modificació de les planificacions de les jornades s’han imposat mitjançant Resolució del Director General, per evitar entre d’altres qüestions, la negociació col·lectiva amb les organitzacions sindicals representatives.

Una negociació per altra banda, que SAP-FEPOL ha reclamat (tal i com es pot comprovar) des del primer Consell de la Policia i següents, convocats des dels atemptats de 2017 (setembre 2017, febrer 2018 i juliol de 2018).

Per tant, amb la demanda presentada avui, el Jutjat haurà de decidir en dos dies si aplica les mesures provisionalíssimes reclamades per SAP-FEPOL i atura el Pla Minerva. Mentrestant, la nostra organització esperarà la trucada del Departament convocant de manera immediata una mesa de negociació, que eviti un increment de la crispació col·lectiva que avui impera en el nostre col·lectiu.

Número de comunicat:
C-134/2019
Data: 
01/10/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend