S’imposen canvis de planificació de cares al proper cap de setmana

Comunicat intern del Comissari en Cap de la Prefectura de la Policia comunicant canvis de planificació de cares al proper cap setmana

Barcelona, 16 d’octubre del 2019.-

Aquesta mateixa tarda, la Subdirecció General de Recursos Humans i la Prefectura ens han comunicat nous canvis de planificació de cares al proper cap de setmana. En un comunicat intern signat pel Comissari en Cap s’ha ordenat que unitats amb horari especial específic (CGINF, CGIC, Àrea de Mediació, BRIMO, ART, ARRO) i unitats amb  horari especial flexible (SCC, APEN, ARSET, ARICD, SRC, ASA, ASMET i USC), per necessitats del servei, se’ls modifiqui la seva planificació.

Més concretament els canvis començaran a afectar als torns de matí i tarda del proper divendres 18 d’octubre, efectius dels quals passaran de treballar 08:00 a 12:00 hores. L’únic torn que el mateix divendres no patirà canvis serà el torn de nit que treballarà les 08:00 hores planificades.

De cares al dissabte i al diumenge, els Caps d’Àrea corresponents mobilitzaran els efectius que considerin necessaris i ho faran (segons ens han dit), en funció dels recursos i les necessitats operatives. A aquests efectius se’ls planificaran jornades de 12:00 hores de treball.

Aquests canvis s’aplicaran no alterant la dinàmica dels quadrants, respectant el Decret de jornada i horaris i aplicant les compensacions que corresponguin (1,25 diürna, 1,50 nocturna, 1,75 nocturna/festiva). A l’efecte, des de la nostra organització sindical us recordem, que cal garantir sempre les 12 hores de descans entre jornades treball, que cal garantir quatre dies de festa en cap de setmana i que (a no ser que s’accepti de manera voluntària) no ens poden fer treballar més de set (7) dies seguits.

Vists aquests nous canvis de planificació, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) veiem com, una vegada més, es demana un nou sobreesforç al cos i s’imposen canvis al col·lectiu, sense que no es prevegi cap tipus de compensació extraordinària. Per tant s’imposa una nova exigència, que a l’igual que les anteriors, s’aplica sense un sistema de compensació que satisfaci als membres del cos de mossos d’esquadra.

És per això que sí o sí, el Departament d’Interior ha de fer una clara reflexió per traslladar al Govern, la necessitat de compensar l’enorme esforç que des d’anys porta aguantant el cos de mossos d’esquadra. No fer-ho (i ja ho hem dit altres vegades) incrementarà el sentiment d’abandonament i crispació que, aquesta contínua exigència, provoca a les treballadores i als treballadors del cos de mossos d’esquadra.

Per últim! Des de la nostra organització sindical us instem a comunicar als nostres delegats i a les nostres delegades, totes aquelles qüestions que creieu que no s’adeqüen a la normativa. Estarem atents que no es vulneri el Decret 146/1996, de 30 d’abril, de jornada i horari del treball dels membres del cos de mossos d’esquadra.

ENLLAÇ A PDF DEL COMUNICAT INTERN: clica aquí

Data: 
16/10/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend