SAP-FEPOL en relació a l’obertura de la investigació interna

La nostra organització està preparada per fer front a una investigació que volem que també serveixi per fer evidents les condicions sota les quals el cos de mossos d'esquadra ha hagut de fer front a la pitjor crisi d'ordre públic de la història

Barcelona, 30 d’octubre del 2019.-

Després que, arran dels fets esdevinguts les darreres setmanes, el Govern de Catalunya hagi anunciat l’obertura de la investigació interna més gran de la història del cos de mossos d’esquadra, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem fer les següents consideracions:

Primer.- El cos de mossos d’esquadra ha demostrat històricament la seva capacitat d’autocrítica, de canvi i de millora. Per tant davant la gravetat dels fets ocorreguts, la violència emprada contra el cos i la professionalitat provada per la Policia de la Generalitat, els mossos i mosses d’esquadra ens mostrem tranquils i convençuts de la feina feta.

Segon.- Entenem que el Departament d’Interior, davant la gravetat dels fets, hagi instat l’obertura d’aquesta investigació interna. Un procediment cal dir també, del tot normal i habitual dins la Policia de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- No entendríem però i estarem atents al respecte, que aquesta investigació hagi estat producte de pressions externes de certs sectors o actors, que des d’un inici (lluny de condemnar de manera ferma i sense pal·liatius la violència mostrada per grups organitzats contra els efectius policials) han intentat criminalitzar l’actuació de la Policia de la Generalitat assenyalant-nos irresponsablement, com els culpables de tota la situació.

Quart.- Des de la nostra organització sindical exigirem que aquesta investigació, també serveixi fer evident les condicions sota les quals els efectius policials han hagut de fer front a la pitjor crisi d’ordre públic de la història de la Policia de la Generalitat. Unes condicions que han exposat de manera extrema, la integritat física dels efectius policials, molts dels quals han resultat lesionats.

Cinquè.- De la mateixa manera que ja ho féssim el passat 19 d’octubre, la nostra organització sindical torna a insistir en la necessitat, que el Parlament obri el debat sobre el model d’ordre públic del cos de mossos d’esquadra.

No fer-ho (a més de no facilitar la tasca policial)  serà una mostra contraposada a la que, amb l’obertura d’aquesta investigació interna, ha demostrat tenir el cos de mossos d’esquadra en la recerca de la millora del servei de seguretat pública.

Sisè.- Des del SAP-FEPOL, no desaprofitarem l’oportunitat, per tornar a exigir novament a tots els actors polítics que actuïn amb la responsabilitat que l’ocasió mereix. No fer-ho pot cronificar una distància que aquesta crisi ha evidenciat entre part de la societat  i el cos de mossos d’esquadra.

Setè i últim.- La nostra organització sindical, de la mateixa manera que ja ho ha demostrat tantes altres vegades, està preparada per afrontar aquesta investigació interna en la defensa dels interessos del col·lectiu.

Un col·lectiu que demostrarà tantes vegades com faci falta ser un cos integrat per grans professionals que no es cansaran de millorar, en benefici d’un servei públic de seguretat prou malmès per les polítiques aplicades els darrers anys.

Número de comunicat:
C-159/2018
Data: 
30/10/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend