Els canvis de planificació per la propera jornada electoral no poden incomplir ni el Decret d’horaris, ni la Instrucció 7/2015

Respectar les 12 hores de descans, els quatre dies de festa en cap de setmana i especialment l'aplicació de coeficients multiplicadors són les mesures que cal tenir present

Barcelona, 5 de novembre del 2019.-

En data 4 de novembre, el cos de mossos d’esquadra torna a patir noves modificacions horàries publicades mitjançant comunicat intern del Comissari en Cap de la Prefectura de la Policia.

Respecte el comunicat, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem recordar a tots els efectius, que aquestes modificacions horàries i en compliment també de la Resolució de 27 de setembre del 2019, no poden contradir en cap cas l’establert pel Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres el cos de mossos d’esquadra.

– Article 2.4: Entre el final d’una jornada de treball i el començament de la següent ha d’haver-hi un mínim de 12 descans. Com a màxim es treballaran set dies seguits i a continuació hi haurà un mínim de dos dies seguits de descans.

– Article 2.5: Es garanteix un mínim de vuit dies de festa al mes, quatre dels quals seran en caps de setmana.

Així mateix, recordem que les modificacions horàries publicades ahir han estat comunicades amb una antelació inferior als 15 dies. Per tant, en compliment de l’Acord del 2015 i segons recull la Instrucció 7/2015 (per tots aquells que tingueu un horari Q5) se us ha d’aplicar els coeficients multiplicadors establerts en el mateix Decret 146/1996 (1,25 diürn, 1,50 nocturn i 1,75 cap de setmana i festiu).

Tanmateix recomanem a tot el col·lectiu que, en previsió d’una correcta i immediata imputació de les hores efectivament treballades, reviseu de manera intensa els fulls d’imputació horària i que, davant qualsevol anomalia us poseu en contacte amb els nostres delegats i delegades.

És important aquests extrems perquè ens arriben informacions que a dia d’avui encara no s’han imputat a l’aplicatiu informàtic, algunes jornades maratonianes realitzades aquestes darreres setmanes. De ser així insistim en la necessitat que us poseu en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Per últim! El comunicat intern i els canvis de planificació que preveu, aquests s’adopten en el marc del dispositiu per la celebració de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. És per això que cal que tots aquells que patiu aquests canvis de planificació comproveu que esteu dins la graella prevista per al dispositiu URNA 10N per assegurar així, el dret a rebre la compensació establerta a tal efecte.

Des de la nostra organització (com no podria ser d’una altra manera) estarem atents al compliment estricte de la normativa afectada per aquests canvis de planificació.

Número de comunicat:
C-163/2019
Data: 
05/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend